« Mar 14:61 Ewangelia Marka 14:62 Mar 14:63 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus rzekł: Ja jestem, lecz ujrzycie syna człowieczego siedzącego po prawicy mocy, i przychodzącego z obłoki niebieskiemi.
2.WUJEK.1923A Jezus mu rzekł: Jam jest, i ujrzycie Syna człowieczego siedzącego na prawdcy mocy Bożéj i przychodzącego z obłoki niebieskiemi.
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł: Jam jest; i oglądacie Syna człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego z obłoki niebieskimi.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus rzekł: Jam jest; i ujrzycie Syna człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego z obłokami niebieskiemi.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus odpowiedział: Ja jestem. I ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego z obłokami nieba.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus {mu} odrzekł: Jam jest. Wy zaś ujrzycie Syna człowieczego, siedzącego na prawicy wszechmocy (Bożej) i przychodzącego wśród obłoków niebios.
7.GRZYM1936Jezus odpowiedział: Tak jest i zobaczycie syna człowieczego po prawicy mocy Bożej, jak przyjdzie w obłokach niebieskich.
8.DĄBR.WUL.1973Jezus tedy rzekł doń: Jam jest, a ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich.
9.DĄBR.GR.1961Jezus tedy rzekł: Jam jest, a ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy Mocy Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich.
10.TYSIĄCL.WYD5Jezus odpowiedział: Ja jestem. A ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi.
11.BRYTYJKAA Jezus rzekł: Jam jest; i ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi.
12.POZNAŃSKAA Jezus odpowiedział: - Tak, jestem i "zobaczycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Mocy" i "przychodząłcego z obłokami nieba".
13.WARSZ.PRASKAA Jezus odpowiedział: Tak, jestem! Zobaczycie także Syna Człowieczego, który zasiada po prawicy Wszechmogącego i przychodzi w obłokach niebieskich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus powiedział: Jam jest; ujrzycie też Syna Człowieka siedzącego na prawicy mocy oraz przychodzącego na obłokach nieba.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA Jezus odpowiedział: Ja jestem. Zobaczycie też Syna Człowieczego, jak siedzi po prawej stronie Wszechmocnego Boga iprzychodzi z obłokami nieba.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus powiedział: Ja jestem; i zobaczycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Mocy Boga, i przychodzącego z obłokami nieba.