« Mar 14:64 Ewangelia Marka 14:65 Mar 14:66 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I poczęli niektórzy plwać nań, i zakrywać oblicze jego, i pięściami bić i mówić mu, prorokuj, a oprawce palcatami ji bili.
2.WUJEK.1923I poczęli nań niektórzy plwać, i zakrywać oblicze jego i bić go kułakami i mówić mu: Prorokuj! a służebnicy policzkowali go.
3.RAKOW.NTI poczęli niektórzy plwać nań, i zakrywać oblicze jego, i policzkować go, i mówić mu: Prorokujże! A słudzy palcatami go bili.
4.GDAŃSKA.1881I poczęli niektórzy nań plwać, i zakrywać oblicze jego, i bić weń pięściami i mówić mu: Prorokuj! A słudzy policzkowali go.
5.GDAŃSKA.2017I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, bili go pięściami i mówili: Prorokuj! A słudzy go policzkowali.
6.SZCZEPAŃSKII zaczęli niektórzy plwać na Niego, i zakrywać oblicze Jego, i policzkować Go, i mówić doń: Prorokuj! - Także i służba wymierzała Mu policzki.
7.GRZYM1936A niektórzy zaczęli nań plwać i, zasłaniając mu twarz, policzkowali go i mówili: Prorokuj: a i służba znieważała go.
8.DĄBR.WUL.1973I niektórzy poczęli plwać nań i zakrywać oblicze jego, i bić go pięściami, mówiąc mu: Prorokuj! A słudzy policzkowali go.
9.DĄBR.GR.1961I niektórzy poczęli pluć na niego i zakrywać oblicze jego, i bić go pięściami mówiąc: Prorokuj! A słudzy policzkowali go.
10.TYSIĄCL.WYD5I niektórzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: Prorokuj! Także słudzy bili Go pięściami po twarzy.
11.BRYTYJKAA niektórzy zaczęli na niego pluć i zakrywać jego oblicze, i policzkować go, i mówić do niego: Prorokuj! Słudzy też bili go po twarzy.
12.POZNAŃSKAA niektórzy zaczęli pluć na Niego, zasłaniać Mu twarz, policzkować Go i wołać: - Prorokuj! Także słudzy bili Go po twarzy.
13.WARSZ.PRASKAWówczas niektórzy poczęli pluć na Niego i zakrywając Mu twarz i bijąc Go pięściami, mówili: Prorokuj! Również i słudzy bili Go po twarzy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc niektórzy zaczęli na niego pluć oraz zasłaniać jego twarz, policzkować go oraz mu mówić: Prorokuj; a słudzy zadawali mu uderzenia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem niektórzy zaczęli na Niego pluć, zakrywać Mu twarz, bić pięściami po głowie i wykrzykiwać: Prorokuj! Również słudzy bili Go po twarzy.
16.TOR.NOWE.PRZ.I zaczęli niektórzy na Niego pluć i zakrywać Jego oblicze, bić Go pięściami i mówić do Niego: Prorokuj! A słudzy zadawali Mu razy.