« Mar 14:66 Ewangelia Marka 14:67 Mar 14:68 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy Piotra grzejącego się patrząc nań mówi: I ty z Nazareyskim Jezusem byłeś.
2.WUJEK.1923A widząc, że się Piotr grzeje, pojrzawszy nań, rzekła: I tyś był z Jezusem Nazareńskim.
3.RAKOW.NTI ujźrzawszy Piotra grzejącego się, pojźrzawszy nań mówi: I tyś z onym Nadzaretskim Jezusem był.
4.GDAŃSKA.1881A ujrzawszy Piotra grzejącego się, wejrzała nań, i rzekła: I tyś był z Jezusem Nazareńskim.
5.GDAŃSKA.2017A gdy zobaczyła, że Piotr grzeje się przy ogniu, popatrzyła na niego i powiedziała: I ty byłeś z Jezusem z Nazaretu.
6.SZCZEPAŃSKIa widząc Piotra grzejącego się, i spojrzawszy nań <bacznie>, mówi: I ty byłeś razem z Jezusem Nazareńskim!
7.GRZYM1936a widząc, że Piotr się grzeje, popatrzyła na niego i powiedziała: Tyś też był z Jezusem Nazareńskim.
8.DĄBR.WUL.1973i ujrzawszy Piotra grzejącego się spojrzała nań mówiąc: I tyś był z Jezusem Nazareńskim.
9.DĄBR.GR.1961i ujrzawszy Piotra grzejącego się, przypatrzyła się mu i powiada: I tyś był z tym Nazareńczykiem, Jezusem.
10.TYSIĄCL.WYD5Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła: I ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem.
11.BRYTYJKAI ujrzawszy, że Piotr się grzeje, spojrzała na niego i rzekła: I ty byłeś z tym Nazarejczykiem, Jezusem.
12.POZNAŃSKAA zobaczywszy Piotra, grzejącego się i przyjrzawszy się jemu, rzekła: - I ty byłeś z Jezusem Nazarejczykiem.
13.WARSZ.PRASKAZobaczyła Piotra grzejącego się [przy ognisku] i przyjrzawszy się mu, powiedziała: I ty byłeś z Jezusem z Nazaretu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dostrzega grzejącego się Piotra, i gdy na niego spojrzała, mówi: Ty też byłeś z Jezusem Nazareńskim.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITi gdy zobaczyła, jak grzeje się przy ogniu, przyjrzała mu się i powiedziała: Ty też byłeś z tym Jezusem z Nazaretu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy zobaczyła Piotra grzejącego się, przypatrzyła się mu i powiedziała: I ty byłeś z tym Nazareńczykiem Jezusem.