« Mar 14:69 Ewangelia Marka 14:70 Mar 14:71 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on zasię zaprzał. I pochwili zaś stojący, rzekli Piotrowi: Prawdziwie znich jesteś, bo i Galileyczykeś.
2.WUJEK.1923A on powtóre zaprzał. A zasię po małéj chwili ci, co tam stali, mówili Piotrowi: Prawdziwie z nich jesteś; boś i Galilejczyk jest.
3.RAKOW.NTA on się zasię zaprzał; A potym zasię mało ci co tam stali, mówili Piotrowi: Prawdziwie z nich jesteś; boś i Galilejczyk jest, i mowa twa podobna jest.
4.GDAŃSKA.1881A on zasię zaprzał się. A znowu po małej chwilce ci, co tam stali, rzekli Piotrowi: Prawdziwie z nich jesteś; bo jesteś i Galilejczyk, i mowa twoja podobna jest.
5.GDAŃSKA.2017A on ponownie się wyparł. I znowu, po chwili ci, którzy tam stali, powiedzieli do Piotra: Na pewno jesteś jednym z nich, bo jesteś Galilejczykiem i twoja mowa jest podobna.
6.SZCZEPAŃSKIAle on ponownie się zaparł. A po chwili, stojący wokoło znowu mówili do Piotra: W istocie jesteś z ich liczby, boś nawet Galilejczykiem, <a i twa gwara brzmi podobnie>.
7.GRZYM1936Ale on się znowu zaparł. A po chwili ci, co stali, znowu zaczęli mówić do Piotra: Napewno jesteś z nich, boś i Galilejczyk.
8.DĄBR.WUL.1973A on powtórnie się zaparł. I niebawem po małej chwili ci, co tam stali, mówili Piotrowi: Prawdziwie, należysz do nich, bo jesteś Galilejczykiem.
9.DĄBR.GR.1961A on znowu się zapierał. I niebawem, po małej chwili, ci, co tam stali, mówili Piotrowi: Niezawodnie należysz do nich, bo jesteś Galilejczykiem.
10.TYSIĄCL.WYD5A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem.
11.BRYTYJKAA on się znowu zaparł. Wkrótce potem mówili znowu ci, którzy tam stali, do Piotra: Prawdziwie jesteś z nich, boś także Galilejczyk.
12.POZNAŃSKAOn znowu zaprzeczał. Wkrótce potem stojący tam mówili Piotrowi: - Naprawdę jesteś jednym z nich, boś i Galilejczyk.
13.WARSZ.PRASKAA on zaprzeczył po raz drugi. Chwilę potem ci, którzy stali tam, zaczęli mówić do Piotra: Ty rzeczywiście należysz do nich; jesteś przecież Galilejczykiem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on znów zaprzeczył. I znowu, po małej chwilce, ci, którzy stali obok, mówili Piotrowi: Prawdziwie jesteś z nich, bo też jesteś Galilejczykiem i twoja mowa jest podobna.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zaś ponownie zaprzeczył. Wkrótce potem ci, którzy stali obok, zwrócili się do Piotra: Naprawdę jesteś jednym z nich, bo też jesteś Galilejczykiem.
16.TOR.NOWE.PRZ.A on ponownie się wyparł. I po chwili ponownie ci, co stali obok, powiedzieli Piotrowi: Na pewno jesteś jednym z nich, bo i ty jesteś Galilejczykiem, i twoja mowa jest podobna.