« Mar 14:71 Ewangelia Marka 14:72 Mar 15:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A powtóre kur zapiał, i wspomniał Piotr na mowę którą mu mówił Jezus, że pierwej niż kur dwa kroć zapoje, zaprzysz się mnie trzy kroć, i począł płakać.
2.WUJEK.1923A wnet powtóre kur zapiał. A wspomniał Piotr na słowo, które mu mówił Jezus: Pierwéj niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I począł płakać.
3.RAKOW.NTA powtóre kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowo, które mu rzekł Jezus: że pierwej niż kur zapoje dwakroć, zaprzysz się mnie trzykroć; a wyszedszy z onąd płakał.
4.GDAŃSKA.1881Tedy po wtóre kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa, które mu był powiedział Jezus: że pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. A wyszedłszy, płakał.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy kogut zapiał po raz drugi. I przypomniał sobie Piotr słowa, które powiedział mu Jezus: Zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy, zapłakał.
6.SZCZEPAŃSKIA {właśnie} kur powtórnie zapiał. I przypomniał sobie Piotr słowa, które rzekł mu Jezus: Zanim kur dwakroć zapieje, ty się Mnie po trzykroć zaprzesz. I wybuchnął płaczem.
7.GRZYM1936A wtem po raz drugi kur zapiał. A Piotr przypomniał sobie słowa Jezusa: Nim kur raz drugi zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I zaczął płakać.
8.DĄBR.WUL.1973A wnet kur zapiał powtórnie. I wspomniał Piotr na słowa, które mu był powiedział Jezus: Pierwej, nim kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I począł płakać.
9.DĄBR.GR.1961A wnet kur zapiał powtórnie. I wspomniał Piotr na słowa, które mu był powiedział Jezus: Wpierw nim kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. A wspomniawszy to, zapłakał.
10.TYSIĄCL.WYD5I zaraz powtórnie zapiał kogut. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem.
11.BRYTYJKAI zaraz kur zapiał po raz drugi. I wspomniał Piotr na słowo, które mu powiedział Jezus: Zanim kur dwa razy zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wtedy załamał się i wybuchnął płaczem.
12.POZNAŃSKAI po raz drugi zapiał kogut. A Piotr przypomniał sobie słowa, które mu Jezus powiedział: Zanim kogut zapieje dwa razy, ty trzykroć się Mnie zaprzesz. I wybuchnął płaczem.
13.WARSZ.PRASKAI w tym momencie kur zapiał po raz drugi. A Piotr przypomniał sobie słowa Jezusa: Zanim kur dwa razy zapieje, ty zaprzesz się Mnie trzy razy. I zaczął płakać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaraz też zapiał kogut po raz drugi. Więc Piotr przypomniał sobie sprawę, którą mu Jezus powiedział: Zanim kogut dwukrotnie zapieje, trzykrotnie się mnie zaprzesz. I pojął oraz płakał.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI zaraz, po raz drugi, rozległo się pianie koguta. Wówczas Piotr przypomniał sobie słowa, które Jezus do niego skierował: Zanim kogut dwukrotnie zapieje, trzykrotnie się Mnie wyprzesz. I wybuchnął płaczem.
16.TOR.NOWE.PRZ.I zaraz zapiał kogut, i przypomniały się Piotrowi słowa, które mu powiedział Jezus: Zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I rzuciwszy się, płakał.