« Mar 14:7 Ewangelia Marka 14:8 Mar 14:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ta (lepak) co mogła uczyniła, uprzedziła pomazać ciało moje ku pogrzebowi.
2.WUJEK.1923Ta, co miała, uczyniła: uprzedziła pomazać ciało me na pogrzeb.
3.RAKOW.NTCo miała ona, uczyniła; uprzedziła pomazać moje ciało ku pogrzebieniu.
4.GDAŃSKA.1881Ona, co mogła, to uczyniła; poprzedziła, aby ciało moje pomazała ku pogrzebowi.
5.GDAŃSKA.2017Ona zrobiła, co mogła. Zawczasu namaściła moje ciało na pogrzeb.
6.SZCZEPAŃSKI{Ona}, co mogła, uczyniła: zawczasu namaściła Ciało moje na pogrzeb.
7.GRZYM1936Ona co mogła, uczyniła, namaszczając już teraz ciało moje na pogrzeb.
8.DĄBR.WUL.1973Ona, co mogła, to uczyniła; uprzedziła na pogrzeb namaszczenie ciała mojego.
9.DĄBR.GR.1961Ona, co mogła, to uczyniła, uprzedziła na pogrzeb namaszczenie ciała mego.
10.TYSIĄCL.WYD5Ona uczyniła, co mogła; już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb.
11.BRYTYJKAOna, co mogła, to uczyniła; uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb.
12.POZNAŃSKAOna zaś uczyniła, co mogła: już naprzód skropiła olejkami moje ciało na pogrzeb.
13.WARSZ.PRASKAOna uczyniła, co mogła; zawczasu już namaściła moje ciało [przygotowując je] na pogrzeb.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co ona uważała to zrobiła; ubiegła namaszczenie mojego ciała ku pogrzebowi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTa kobieta zrobiła to, co mogła, z wyprzedzeniem namaściła moje ciało na pogrzeb.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ona, co miała uczynić, to uczyniła – z wyprzedzeniem namaściła moje ciało na pogrzeb.