« Mar 14:8 Ewangelia Marka 14:9 Mar 14:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie mówię wam, gdziekolwiek opowiedano będzie Ewanielion to na wszytek świat, też co ta uczyniła, mówić będą na pamięć jej.
2.WUJEK.1923Zaprawdę powiadam wam: Kędyżkolwiek opowiadana będzie Ewangelia ta po wszystkim świecie, i co ta uczyniła, powiadać będą na pamiątkę jéj.
3.RAKOW.NTAmen mówię wam: Gdziekolwiekby obwoływana była Ewanielia ta po wszytkim świecie, i to co uczyniła ta powiedano będzie na pamiątkę jej.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek kazana będzie ta Ewangielija po wszystkim świecie, i to co ona uczyniła, powiadano będzie na pamiątkę jej.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta ewangelia, będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, powiadam wam: gdzie tylko po całym świecie głosić będą {tę} Ewangelię, ku jej pamięci opowiedzą i to, co ona uczyniła.
7.GRZYM1936Powiadam wam, że gdziekolwiek na świecie będzie głoszona ta ewangelja, i to, co ona uczyniła, opowiadać się będzie ku jej pamięci.
8.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głoszona będzie ta Ewangelia, mówić się będzie i o tym, co ona uczyniła, ku jej pamięci.
9.DĄBR.GR.1961A zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek, po całym świecie głoszona będzie ewangelia, mówić się będzie i o tym, co ona uczyniła, ku jej pamięci.
10.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również na jej pamiątkę opowiadać o tym, co uczyniła.
11.BRYTYJKAZaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła.
12.POZNAŃSKAZaprawdę powiadam wam: Wszędzie, na całym świecie, gdziekolwiek będzie głoszona ewangelia, będzie się opowiadać również o tym, co ona uczyniła. Na jej pamiątkę.
13.WARSZ.PRASKAZaprawdę mówię wam, że gdzie tylko będzie głoszona Ewangelia, na całym świecie, będą również opowiadać na jej pamiątkę, i o tym, co ona uczyniła.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek, na całym świecie, będzie głoszona ta Dobra Nowina, będzie też opowiadane co i ona zrobiła, na jej pamiątkę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZapewniam was, gdziekolwiek na świecie głoszona będzie dobra nowina, opowiadać będą również o tym, co ona zrobiła - na jej pamiątkę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Zaprawdę mówię wam: Gdziekolwiek na całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, to, co ona uczyniła, będzie opowiadane na jej pamiątkę.