« Heb 7:14 List do Hebrajczyków 7:15 Heb 7:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:5) A obficiej jeszcze jawno jest, iż na podobieństwo Melchisedeka powstał offiarnik drugi.
2.WUJEK.1923A jeszcze daleko więcej jawna rzecz jest; jeźliże na podobieństwo Melchisedecha powstaje inszy kapłan,
3.RAKOW.NTA obficiej jeszcze jawna jest, jeśliże na podobieństwo Melchisedekowe nastawa Ofiarownik inszy.
4.GDAŃSKA.1881Owszem obficie to jeszcze i z tego jawna jest, iż powstał inszy kapłan według porządku Melchisedekowego,
5.GDAŃSKA.2017Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan;
6.JACZEWSKII większy jest jeszcze dowód na to, że miał powstać kapłan wedle porządku Melchysedecha,
7.SYMONA staje się to jeszcze widoczniejszem, gdy ten inny kapłan powstaje na podobieństwo Melchizedecha:
8.MARIAWICII to jeszcze daleko jaśniej się okazuje stąd, że na podobieństwo Melchizedecha powstaje inny Kapłan,
9.DĄBR.WUL.1973A staje się to bardziej oczywiste, jeśli na podobieństwo Melchizedecha inny powstaje kapłan,
10.DĄBR.GR.1961Staje się to jeszcze bardziej oczywiste, jeżeli na podobieństwo Melchizedecha powstaje inny kapłan,
11.TYSIĄCL.WYD5Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka jest ustanowiony inny kapłan,
12.BRYTYJKAA staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan,
13.POZNAŃSKAJest to tym bardziej widoczne, jeśli "na podobieństwo Melchizedecha" ustanawia się innego kapłana,
14.WARSZ.PRASKAWszystko staje się jeszcze bardziej jasne wobec faktu, że oto pojawia się inny kapłan na wzór Melchizedeka
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro powstaje inny kapłan, na podobieństwo Melchicedeka,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJest to tym bardziej oczywiste, że na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan,
17.TOR.PRZ.2023I jest to tym bardziej oczywiste, że na podobieństwo Melchisedeka jest ustanawiany inny kapłan,