« Heb 7:16 List do Hebrajczyków 7:17 Heb 7:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:7) Bo świadczy: Ty jesteś offiarnik na wieki, wedle porządku Melchisedekowego.
2.WUJEK.1923Albowiem świadczy: Iż ty jesteś kapłanem na wieki wedle porządku Melchisedechowego.)
3.RAKOW.NTAbowiem tak świadczy: Iż ty Ofiarownikiem jesteś na wieki wedle porządku Melchisedekowego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem tak świadczy: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedekowego.
5.GDAŃSKA.2017Tak bowiem świadczy: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
6.JACZEWSKIboć powiedziano: Ty jesteś kapłanem na wieki wedle porządku Melchysedecha.
7.SYMONBo oto, jakie daje się mu świadectwo: "Ty jesteś kapłanem na wieki wedle porządku Melchizedecha".
8.MARIAWICIBo poświadcza Pismo (mówiąc): Albowiem Ty jesteś Kapłanem na wieki podług porządku Melchizedecha.
9.DĄBR.WUL.1973Stwierdza się bowiem: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
10.DĄBR.GR.1961Stwierdza się bowiem: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
11.TYSIĄCL.WYD5Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
12.BRYTYJKABo świadectwo opiewa:Tyś kapłanem na wieki Według porządku Melchisedeka.
13.POZNAŃSKAStwierdza się bowiem: "Ty jesteś kapłanem na wieki na podobieństwo Melchizedecha".
14.WARSZ.PRASKAW rzeczywistości bowiem tak mówi o Nim Pismo: Jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ jest świadczone, że: Tyś kapłanem na wieczność według porządku Melchicedeka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZłożono bowiem o Nim takie zapewnienie: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
17.TOR.PRZ.2023Świadczy bowiem o Nim: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.