« Heb 7:17 List do Hebrajczyków 7:18 Heb 7:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:8) Bo jednak odłożenie bywa uprzedzającego przykazania, prze jego mdłość i nie pożytek.
2.WUJEK.1923Odrzucenie iście staje się przeszłego przykazania dla słabości jego i niepożyteczności.
3.RAKOW.NTAbowiemci odrzucenie dzieje się przeszłego przykazania, dla onej jego niemocy i niepożytku.
4.GDAŃSKA.1881Bo się stało zniesienie onego przyszłego przykazania dla słabości jego i niepożytku.
5.GDAŃSKA.2017Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności.
6.JACZEWSKIProroctwo to zapowiadało unieważnienie poprzedniego kapłaństwa, które było niedoskonałem i niedostatecznem:
7.SYMONA tak zakon stary został zniesiony jako nieudolny i nieużyteczny:
8.MARIAWICI– Dzieje się bowiem odrzucenie pierwszego przykazania dla niemocy i niepożyteczności jego,
9.DĄBR.WUL.1973A przeto odrzuca się dawne prawo jako nieudolne i nieużyteczne.
10.DĄBR.GR.1961A przeto odrzuca się dawne Prawo jako nieudolne i nieużyteczne.
11.TYSIĄCL.WYD5Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności.
12.BRYTYJKAA przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności,
13.POZNAŃSKADochodzi zatem do uchylenia poprzedniego Prawa z powodu jego niestałości i nieużyteczności.
14.WARSZ.PRASKATak więc zostało zniesione uprzednio istniejące Prawo, gdyż okazało się słabe i nieużyteczne.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak dokonuje się odrzucenie przykazania, które idzie przodem, z powodu jego bezsiły oraz bezużyteczności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ jednej więc strony dochodzi do unieważnienia wcześniejszego nakazu z powodu jego słabości i bezużyteczności -
17.TOR.PRZ.2023Istotnie bowiem poprzednie przykazanie staje się nieważne z powodu jego bezsilności i bezużyteczności,