« Heb 7:21 List do Hebrajczyków 7:22 Heb 7:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(7:11) Wedle tego tem lepszego przymierza został rękojmią Jesus.
2.WUJEK.1923Tem lepszego Testamentu stał się Jezus rękojmią.
3.RAKOW.NTTak daleko lepszego przymierza sstał się rękojmią Jezus.
4.GDAŃSKA.1881Tak dalece lepszego przymierza rękojmią stał się Jezus.
5.GDAŃSKA.2017O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
6.JACZEWSKIo tyle ten nowy kapłan, Jezus, stał się zakładnikiem lepszego przymierza.
7.SYMONDlatego Jezus stał się rękojmią daleko lepszego przymierza.
8.MARIAWICINa tyle to daleko lepszego Testamentu stał się rękojmią Jezus.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego Jezus stał się rękojmią daleko lepszego przymierza.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego Jezus stał się rękojmią daleko lepszego przymierza.
11.TYSIĄCL.WYD5O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
12.BRYTYJKAO ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem!
13.POZNAŃSKADlatego Jezus jest poręczycielem lepszego przymierza.
14.WARSZ.PRASKAWskutek tego Jezus zapewnił nam także wyższość Nowego Przymierza.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na tyle znaczniejszego przymierza stał się poręczycielem Jezus.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWidać więc, o ile lepszego przymierza Jezus jest poręczycielem.
17.TOR.PRZ.2023O tyle więc lepszego przymierza Jezus stał się poręczycielem.