« Heb 4:16 List do Hebrajczyków 5:1 Heb 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574BO wszelki Arcyoffiarnik zludzi wzięty, dla ludzi postanowion bywa, (wtem) co ku Bogu: aby przynosił i dary i ofiary za grzechy.
2.WUJEK.1923Albowiem każdy Najwyższy kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa postanowion w tem, co do Boga należy, aby ofiarował dary i ofiary za grzechy.
3.RAKOW.NTKażdy bowiem przedniejszy Ofiarownik z ludzi wzięty, za ludzi bywa postanowion, w onych sprawach do Boga należących, aby przynosił i dary, i ofiary za grzechy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem każdy najwyższy kapłan z ludzi wzięty, za ludzi bywa postanowiony w tych rzeczach, które do Boga należą, to jest, aby ofiarował dary i ofiary za grzechy.
5.GDAŃSKA.2017Każdy bowiem najwyższy kapłan wzięty spośród ludzi, dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy;
6.JACZEWSKIKażdy kapłan z ludu się wybiera i w tym celu się naznacza, aby, jako pośrednik między Bogiem i ludźmi, składał Bogu dary i ofiary za grzechy ludu;
7.SYMONAlbowiem każdy arcykapłan, wzięty z pomiędzy ludzi, stanowi się dla ludzi w rzeczach, które należą do Boga, aby ofiarował ofiary za grzechy:
8.MARIAWICIAlbowiem każdy najwyższy Kapłan z ludzi wzięty bywa postanowiony za ludzi w tych rzeczach, które są ku Bogu, aby ofiarował dary i ofiary za grzechy;
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem każdy arcykapłan, spośród ludzi wzięty, dla ludzi jest postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem każdy arcykapłan, spośród ludzi wzięty, dla ludzi jest postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy.
11.TYSIĄCL.WYD5Każdy bowiem arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy.
12.BRYTYJKAAlbowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy
13.POZNAŃSKAKażdy przecież arcykapłan brany jest spośród ludzi i ustanawiany nad ludźmi w sprawach Bożych, żeby składał dary i ofiary za grzechy.
14.WARSZ.PRASKAKażdy bowiem arcykapłan wzięty spomiędzy ludzi ustanowiony jest po to, aby w ich imieniu pełnił służbę Bożą; aby składał dary i ofiary za grzechy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż każdy arcykapłan brany z ludzi dla ludzi został ustanowiony względem Boga, aby przynosił dary oraz ofiary za grzechy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy arcykapłan wybierany jest spośród ludzi i wyznaczany ze względu na ludzi do prowadzenia spraw dotyczących Boga. Jego zadaniem jest składanie darów i ofiar za grzechy,
17.TOR.PRZ.2023Albowiem każdy arcykapłan brany z ludzi, za ludzi jest ustanawiany w obecności Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy,