« Heb 5:12 List do Hebrajczyków 5:13 Heb 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wszelki co używa mleka, (jeszcze) niezprosta zrzeczą sprawiedliwości, bo niemowniątko jest.
2.WUJEK.1923Bo każdy, który jest mleka uczestnikiem, nie świadom jest mowy sprawiedliwości; albowiem dzieciątkiem jest.
3.RAKOW.NTKażdy bowiem ucześnik mleka, nieświadom jest mowy sprawiedliwości: (gdyż niemowiątkiem jest.)
4.GDAŃSKA.1881Bo każdy, co się tylko mlekiem karmi, ten nie jest powiadomy mowy sprawiedliwości: (gdyż jest niemowlątkiem),
5.GDAŃSKA.2017Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem.
6.JACZEWSKIJako dzieci mlekiem tylko się karmią: tak i dla was też tylko łatwiejsze rzeczy przystępnemi być mogą. Wy w nauce wiary dziećmi jesteście.
7.SYMONBo każdy, kto jeszcze ssie mleko, nie może rozumieć nauki o sprawiedliwości, jest bowiem niemowlęciem.
8.MARIAWICIAlbowiem każdy, kto się mlekiem karmi, nic nie umie w słowach sprawiedliwości, bo jeszcze malutki jest.
9.DĄBR.WUL.1973Każdy bowiem, który jeszcze ssie mleko, nie pojmuje nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem.
10.DĄBR.GR.1961Każdy bowiem, kto jeszcze ssie mleko, nie pojmuje nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem.
11.TYSIĄCL.WYD5Każdy, kto pije [tylko] mleko, nieświadom jest nauki o sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem.
12.BRYTYJKAKażdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem;
13.POZNAŃSKAA przecież każdy, kto żywi się mlekiem, nieświadom jest nauki o sprawiedliwości, bo jest dzieckiem.
14.WARSZ.PRASKAOtóż każdy, kto odżywia się tylko mlekiem, nie wie, co to sprawiedliwość, bo jest jeszcze niemowlęciem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ każdy, kto wspólnie spożywa mleko, jest nieświadomy kwestii sprawiedliwości; ponieważ jest niemowlęcy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości - jest on niemowlęciem.
17.TOR.PRZ.2023Każdy, kto karmi się mlekiem, jest niedoświadczony w nauce sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem.