« Heb 5:2 List do Hebrajczyków 5:3 Heb 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I dla tej dłużen, jako za lud, tak i zasię przynosić za grzechy.
2.WUJEK.1923A dlatego powinien jest, jako za lud, także i sam za się ofiarować za grzechy.
3.RAKOW.NTI dlatejże powinien jest, jako za lud, także i za samego siebie ofiarować za grzechy.
4.GDAŃSKA.1881A dla tej jest powinien, jako za lud, tak i sam za się ofiarować za grzechy.
5.GDAŃSKA.2017I z tego powodu powinien, jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
6.JACZEWSKIprzeto i za ludu i za swoje grzechy winien Bogu składać ofiarę.
7.SYMONI dlatego musi jako za lud, tak też i za samego siebie ofiarować ofiary za grzechy.
8.MARIAWICIi przeto powinien, jako za lud, tak też i sam za siebie ofiarować za grzechy.
9.DĄBR.WUL.1973I dlatego tak za lud, jak i za siebie składać winien ofiary za grzechy.
10.DĄBR.GR.1961I dlatego zarówno za lud, jak i za siebie winien składać ofiary za grzechy.
11.TYSIĄCL.WYD5I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
12.BRYTYJKAZ powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
13.POZNAŃSKAwszak musi tak za lud, jak i za siebie składać ofiarę za grzechy.
14.WARSZ.PRASKAPowinien też nie tylko za lud, lecz także i za siebie składać ofiary za grzechy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc z jej powodu musi złożyć ofiary za grzechy za lud, jak i za siebie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie ze względu na nie musi zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy.
17.TOR.PRZ.2023I z tego powodu powinien, jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiarę za grzechy.