« Heb 5:3 List do Hebrajczyków 5:4 Heb 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie bierze sobie nikt (tej) czci, ale zazwany od Boga, jako i Aaron.
2.WUJEK.1923A żaden sobie czci nie bierze, jedno który bywa wezwań od Boga, jako Aaron.
3.RAKOW.NTA samemu sobie nikt nie bierze tej czci, ale który bywa wezwan od Boga, jako i Aaron.
4.GDAŃSKA.1881A nikt sobie tej czci nie bierze, tylko ten, który bywa powołany od Boga jako i Aaron.
5.GDAŃSKA.2017A nikt sam sobie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga, tak jak Aaron.
6.JACZEWSKIUrzędu tego nikt sobie przywłaszczać nie może: ale ten jest kapłanem, kto, jak Aaron, do kapłaństwa powołanym został.
7.SYMONA nikt się nie poważa brać tej godności, jedno kto jest wezwan od Boga, jak Aaron.
8.MARIAWICIA żaden sam sobie nie bierze tej czci, jedno tylko ten, który bywa wezwany od Boga, jako Aaron.
9.DĄBR.WUL.1973A nikt niechaj się nie waży brać tej godności, chyba że jest powołany przez Boga jak Aaron.
10.DĄBR.GR.1961A nikt z własnej woli nie bierze tej godności, ale tylko wtedy, gdy jest powołany przez Boga, jak Aaron.
11.TYSIĄCL.WYD5A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.
12.BRYTYJKAA nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron.
13.POZNAŃSKAA nikt nie bierze sobie tego zaszczytu, jeśli nie jest powołany przez Boga tak jak Aaron.
14.WARSZ.PRASKAI nikt nie może sam sobie przywłaszczać tej godności, lecz tak jak Aaron powinien być powołany przez Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt też nie bierze sam tego zaszczytu, tylko jest powoływany przez Boga, tak jak Aaron.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto nikt sam sobie nie przyznaje godności arcykapłana. Jest - podobnie jak Aaron - powoływany do niej przez Boga.
17.TOR.PRZ.2023A nikt sam sobie tej godności nie bierze, tylko ten, który jest powoływany przez Boga, jak Aaron.