« Heb 5:4 List do Hebrajczyków 5:5 Heb 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Także i Christus nie sam się rozsławił być arcyoffiarnikiem, ale który mówił do niego: Syn mój jesteś ty, ja dzisia spłodziłem cię.
2.WUJEK.1923Tak i Chrystus nie sam siebie wsławił, że się stał Najwyższym kapłanem; ale który do niego mówił: Syn mój jesteś ty. Jam ciebie dziś urodził.
3.RAKOW.NTTak i Christus samego siebie nie uwielbił, żeby się sstał przedniejszym Ofiarownikiem, ale ten który mówił do niego: Syn mój jesteś ty, jam dziś urodził ciebie.
4.GDAŃSKA.1881Tak i Chrystus nie sam sobie tej czci przywłaszczył, aby się stał najwyższym kapłanem; ale ten, który mu rzekł: Syn mój jesteś ty, jam cię dziś spłodził.
5.GDAŃSKA.2017Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem.
6.JACZEWSKIChrystus nie sam siebie na kapłaństwo podniósł, ale na to stanowisko powołał go ten, który mu rzekł: Ty jesteś Synem moim, ja cię dziś zrodziłem.
7.SYMONTak i Chrystus nie sam siebie podniósł do tego zaszczytu, iż został arcykapłanem, ale ten, który rzekł był do niego: "Tyś mój syn, jam dziś zrodził ciebie".
8.MARIAWICITak też i Chrystus nie Sam Siebie wsławił, aby był Najwyższym Kapłanem, ale Ten, Który mówił do Niego: Ty jesteś Syn Mój, Jam Ciebie dziś urodził.
9.DĄBR.WUL.1973Toteż i Chrystus nie sam siebie wywyższył, aby stać się najwyższym kapłanem, ale (wywyższył go) ten, który do niego powiedział: Tyś synem moim, jam dziś zrodził ciebie.
10.DĄBR.GR.1961Podobnie i Chrystus nie sam siebie wywyższył, aby stać się arcykapłanem, ale (wywyższył go) ten, który do niego powiedział: Tyś synem moim, jam dziś zrodził ciebie.
11.TYSIĄCL.WYD5Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale [uczynił to] Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem,
12.BRYTYJKATak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, Dzisiaj zrodziłem ciebie;
13.POZNAŃSKARównież i Chrystus nie sam siebie obdarzył godnością arcykapłańską, ale Ten, kto powiedział do Niego: "Synem moim jesteś, jam ciebie dziś zrodził",
14.WARSZ.PRASKAChrystus również nie sam według własnego uznania zdobył sobie sławę przez to, że stał się arcykapłanem. Uczynił to Ten, który powiedział do Niego: Jesteś moim Synem. Ja dziś Ciebie zrodziłem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W ten sposób także Chrystus nie wyniósł samego siebie, kiedy stał się Arcykapłanem, ale wyniósł go Ten, co powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, Ja cię dzisiaj zrodziłem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStąd i Chrystus nie wywyższył samego siebie, stając się Arcykapłanem, lecz uczynił to Ten, który do Niego powiedział: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
17.TOR.PRZ.2023Tak i Chrystus nie sobie samemu oddał chwałę, aby stać się arcykapłanem, lecz uczynił to Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś Synem moim, Ja ciebie dzisiaj zrodziłem.