« Heb 5:5 List do Hebrajczyków 5:6 Heb 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako i indzie mówi: Ty offiarnik na wieki, wedle porządku Melchisedeka.
2.WUJEK.1923Jako i na inszem miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki wedle porządku Melchisedechowego.
3.RAKOW.NTJako i indziej powieda: Tyś Ofiarownikiem na wieki, wedle porządku Melchisedekowego.
4.GDAŃSKA.1881Jako i na inszem miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedekowego.
5.GDAŃSKA.2017Tak jak i w innym miejscu mówi: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
6.JACZEWSKII w innem miejscu: - Ty jesteś kapłanem na wieki wedle porządku Melchysedecha.
7.SYMONJak i na innem miejscu powiada: "Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha".
8.MARIAWICIJako też i na innem miejscu mówi: Ty jesteś Kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
9.DĄBR.WUL.1973Jako też na innym miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
10.DĄBR.GR.1961Jak też na innym miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha.
11.TYSIĄCL.WYD5jak i w innym [miejscu]: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
12.BRYTYJKAJak i na innym miejscu mówi:Tyś kapłanem na wieki Według porządku Melchisedeka.
13.POZNAŃSKAjak i na innym miejscu mówi: "Tak jesteś kapłanem na wieki na podobieństwo Melchizedecha".
14.WARSZ.PRASKANa innym zaś miejscu oświadczył: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak mówi też w innym miejscu: Tyś kapłanem na wieczność według porządku Melchicedeka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie mówi w innym miejscu: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.
17.TOR.PRZ.2023Jak i na innym miejscu mówi: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.