« 4Moj 32:42 4 Księga Mojżeszowa 33:1 4Moj 33:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Te są stanowiska synów Izraelowych, którzy wyszli z Egiptu hufcami swymi pod ręką Mojżesza, i Aarona.
2.GDAŃSKA.1881Teć są ciągnienia synów Izraelskich, którzy wyszli z ziemi Egipskiej według hufów swych pod sprawą Mojżesza i Aarona.
3.GDAŃSKA.2017Oto miejsca postojów synów Izraela, którzy wyszli z ziemi Egiptu ze swymi zastępami pod wodzą Mojżesza i Aarona.
4.CYLKOWOto pochody synów Israela, którzy wyszli z ziemi Micraim, podług zastępów swych pod wodzą Mojżesza i Ahrona.
5.KRUSZYŃSKIOto podróże synów Izraelowych, gdy wyszli z Egiptu według porządku swych hufców pod wodzą Mojżesza i Aarona.
6.MIESESTo są, oto! pochody Synów Izraela, którzy wyszli [na wolność] z Egiptu wedle hufców swoich pod wodzą Mojżesza i Arona.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy swoimi oddziałami wojskowymi wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza i Aarona.
8.BRYTYJKAOto postoje synów izraelskich, którzy wyszli z ziemi egipskiej w swoich zastępach, pod wodzą Mojżesza i Aarona.
9.POZNAŃSKAOto etapy, które przebyli synowie Izraela, wyszedłszy ze swymi zastępami z Egiptu pod wodzą Mojżesza i Aarona.
10.WARSZ.PRASKAA oto miejsca poszczególnych postojów synów Izraela po ich wyjściu z Egiptu, gdy wszystkimi oddziałami dowodzili Mojżesz i Aaron.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto pochody synów Israela, którzy pod wodzą Mojżesza i Ahrona wyszli z ziemi Micraim według swoich zastępów.
12.EIB.BIBLIA.2016Oto etapy podróży Izraelitów, którzy w swoich zastępach, pod wodzą Mojżesza i Aarona, wyszli z ziemi egipskiej.