« 4Moj 33:1 4 Księga Mojżeszowa 33:2 4Moj 33:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Które spisał Mojżesz według miejsc obozów, które na rozkazanie Pańskie odmieniali.
2.GDAŃSKA.1881I spisał Mojżesz wychodzenia ich, i stanowiska ich według rozkazania Pańskiego. A teć są ciągnienia ich, i stanowiska ich:
3.GDAŃSKA.2017Na rozkaz PANA Mojżesz spisał ich wymarsze według etapów. A oto ich wymarsze według etapów:
4.CYLKOWI spisał Mojżesz stacye ich, podług pochodów ich na rozkaz Wiekuistego; a oto pochody ich według stacyj ich.
5.KRUSZYŃSKIMojżesz na rozkaz Boży zapisał miejsca, z których wyruszali i po których odbywali podróż; oto ich podróże odpowiednio do miejsca wyruszenia.
6.MIESESMojżesz spisał postoje ich na pochodach ich na rozkaz Wiekuistego, a to są, oto! pochody ich wedle postojów ichj
7.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz zapisywał na rozkaz Pana miejsca, skąd rozpoczynał się dalszy ciąg pochodu. Takie to są owe miejsca postojów, z których ruszali dalej.
8.BRYTYJKANa rozkaz Pana Mojżesz spisał miejsca ich wymarszu w pochód; to zaś są ich postoje według miejsc ich wymarszów.
9.POZNAŃSKANa rozkaz Jahwe Mojżesz spisał ich pochody według etapów. Takie są więc etapy ich pochodu:
10.WARSZ.PRASKAMojżesz sporządził listę miejscowości, z których wyruszali, według ich obozowisk, zgodnie z poleceniem Jahwe. Oto lista obozowisk, z których ruszano w dalszą drogę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Mojżesz, na rozkaz WIEKUISTEGO, spisał ich postoje, według ich marszów. A oto ich pochody według ich postojów:
12.EIB.BIBLIA.2016Miejsca ich wymarszów i przemarszów spisał Mojżesz na polecenie PANA i oto one: