« 4Moj 33:53 4 Księga Mojżeszowa 33:54 4Moj 33:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPktorąż to sobie rozdzielicie losem. Więcszym dajcie szyrsze, a mniejszym węższe. Wszytkim jakoż los przypadnie, tak się rozdzielicie dziedzictwem, po pokoleniu i po czeladziach jimienie się rozdzieli.
2.WUJEK.1923Którą między się losem podzielicie. Tym, których więcéj będzie, szerszą dacie, a których mniéj, węższą. Każdemu jako los padnie, tak będzie dane dziedzictwo: według pokolenia i domów osiadłość będzie podzielona.
3.GDAŃSKA.1881I weźmiecie w dziedzictwo tę ziemię losem, według domów waszych; których więcej, tym większe dziedzictwo dacie, a których mniej, tym mniejsze dziedzictwo dacie, a które miejsce losem na kogo przypadnie, to mieć będzie; według pokolenia ojców waszych dziedzictwo brać będziecie.
4.GDAŃSKA.2017I rozdzielicie tę ziemię przez losowanie jako dziedzictwo, według waszych rodzin. Liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, a mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo. Gdzie komu los przypadnie, to będzie jego; otrzymacie dziedzictwo według pokolenia waszych ojców.
5.CYLKOWA zajmiecie ziemię tę podług losu, podług rodzin waszych - dla liczniejszego wyznaczycie większy udział, dla mniej licznego mniejszy udział - gdzie komu przypadnie los, tam mu się dostanie; według pokoleń ojców waszych, weźmiecie sobie udziały.
6.KRUSZYŃSKIPodzielicie kraj losem według rodów waszych; dla większej liczby powiększycie jej posiadłość, dla mniejszej pomniejszycie jej posiadłość. Według tego, jak los wypadnie, będzie każdemu tam dane; weźniecie w posiadanie stosownie do pokoleń patrjarchalnych.
7.MIESESBędziecie nabywali Kraj na dziedzictwo wedle losu, wedle rodzin waszych: liczniejszej wyznaczycie dziedzictwo większe, a zaś [mniej] nielicznej wyznaczycie dziedzictwo mniejsze, – dokąd komu wyjdzie los, [tam] niech mu przypadnie, – wedle [przynależności do] pokoleń [właściwych] rodowych domów waszych będziecie nabywali dziedziczną własność.
8.TYSIĄCL.WYD5Podzielicie losem ziemię jako dziedzictwo dla poszczególnych pokoleń. Temu, które ma więcej ludzi, dacie większe dziedzictwo, a temu, które ma mniej - mniejsze. Co komu losem przypadnie, to będzie do niego należało. Macie im według pokoleń przydzielić posiadłość.
9.BRYTYJKAA weźmiecie tę ziemię w dziedziczne posiadanie przez los, według rodzin waszych; liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo, i co komu przypadnie przez los, to będzie jego; według plemion waszych ojców otrzymacie dziedzictwo.
10.POZNAŃSKARozdzielicie zaś ten kraj pomiędzy swoje rody przez losowanie: dla liczniejszego wyznaczycie większy dział, dla mniej licznego - mniejszy; co komu losem przypadnie, to będzie posiadał. Według pokoleń rodowych winniście przydzielać posiadłości.
11.WARSZ.PRASKARzucając losy, rozdzielicie cały kraj między poszczególne rody. Rodom najliczniejszym przydzielicie najwięcej ziemi, mniej zaś rodom mniej licznym. Każdy otrzyma to, co mu przypadnie według losowania. Poszczególne pokolenia wezmą w posiadanie to, co na nie przypadnie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zajmiecie tą ziemię według losu, według waszych rodzin dla liczniejszego wyznaczycie większy udział, a dla mniej licznego mniejszy udział gdzie komu przypadnie los, tam mu się dostanie. Weźmiecie sobie udziały według pokoleń waszych ojców.
13.EIB.BIBLIA.2016Rozdzielicie tę ziemię na własność przez losowanie, w porządku rodzin. Liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, mniej licznemu - mniejsze. Cokolwiek przypadnie każdemu w losowaniu, to będzie jego. Uwłaszczycie się według plemion, w porządku waszych rodów.