« 4Moj 33:54 4 Księga Mojżeszowa 33:55 4Moj 33:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA jestli nie będziecie chcieć bydlicielow ziemie zagład❬z❭ić, ktorzy są zostali, będą wam jako goździe w oczu a jako kopije w boku a będą się przeciwiać wam w ziemi przebytka waszego.
2.WUJEK.1923Lecz jeźli nie będziecie chcieć wytracić obywatelów ziemie, którzy zostaną, będą wam jako gwoździe w oczach i oszczepy w bokach: i będą się wam przeciwić w ziemi mieszkania waszego.
3.GDAŃSKA.1881Ale jeźliż nie wypędzicie obywateli tej ziemi od oblicza waszego, tedy oni, które pozostawicie z nich, będą wam jako żądła w oczach waszych, i jako ciernie na boki wasze, i będą was trapić w tej ziemi, w której wy mieszkać będziecie.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, wtedy ci, których z nich pozostawicie, będą jak ciernie w waszych oczach i jak kolce dla waszych boków i będą was gnębić w tej ziemi, w której będziecie mieszkać.
5.CYLKOWJeżeli zaś nie wypędzicie mieszkańców tej ziemi z przed oblicza waszego; to będą pozostali z nich cierniami dla oczu waszych, i kolcami dla boków waszych, i wrogować wam będą na ziemi, na której osiądziecie;
6.KRUSZYŃSKILecz jeśli nie wypędzicie z przed siebie mieszkańców jego kraju, ci z nich, którzy pozostaną, staną się cierniem w źrenicach waszych i ościeniem na boki wasze, i będą was traktować za wrogów na ziemi, w której zamierzacie zamieszkać.
7.MIESESJeśli zaś nie wydziedziczycie [wypędzicie] mieszkańców Kraju z przed siebie, – stanie się, [iż] ci, których pozostawicie z nich, cierniami będą dla oczu waszych i kolcami dla boków waszych, i będą doskwierali wam w Kraju, w którym wy będziecie mieszkać:
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli jednak mieszkańców kraju nie wypędzicie przed sobą, będą ci, którzy pozostaną, jakby cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków; oni to będą was uciskać w kraju, gdzie zamieszkacie.
9.BRYTYJKAAle jeżeli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu i jak kolce w waszych bokach. Będą was uciskać w ziemi, na której się osiedlicie.
10.POZNAŃSKAJeżeli zaś nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tego kraju, wtedy ci, których zostawicie spośród nich, staną się kolcami w waszych oczach i cierniami dla waszych boków. Będą bowiem waszymi wrogami w ziemi, na której osiądziecie.
11.WARSZ.PRASKALecz jeśli nie będziecie usuwać mieszkańców kraju, ci, których pozostawicie, okażą się jakby cierniami w waszych oczach i jakby kolcami raniącymi wasze ciało. Będą was też traktować jak wrogów w tym kraju, który będzie wam dany na zamieszkanie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli nie wypędzicie sprzed waszego oblicza mieszkańców tej ziemi, to pozostali z nich będą cierniami dla waszych oczu i kolcami dla waszych boków; będą wam wrogami na ziemi, na której osiądziecie.
13.EIB.BIBLIA.2016Jeśli jednak nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu i jak kolce dla waszych boków. Będą was uciskać w ziemi, w której się osiedlicie.