« Łuk 20:17 Ewangelia Łukasza 20:18 Łuk 20:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Każdy padający na on kamień skruszy się; a na kogo by (on) padł, zetrze ji.
2.WUJEK.1923Wszelki, który upadnie na ten kamień, stłucze się, a na kogoby upadł, skruszy go.
3.RAKOW.NTWszelki który upadnie na on kamień, skruszon będzie; a na kogoby upadł, zetrze go.
4.GDAŃSKA.1881Wszelki, który upadnie na ten kamień, roztrąci się, a na kogo by upadł, zetrze go.
5.GDAŃSKA.2017Każdy, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo on upadnie, zmiażdży go.
6.SZCZEPAŃSKIKażdy, ktoby upadł na kamień ten, roztrzaska się; a na kogo on spadnie, tego zmiażdży.
7.MARIAWICIWszelki kto upadnie na ten kamień, roztrąci się; a na kogo on upadnie, zetrze go.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ktokolwiek potknie się o ten kamień, roztrzaska się; a na kogo on runie, tego zmiażdży”.
9.GRZYM1936Kto na ten kamień upadnie, rozbije się, a na kogo on upadnie, tego zmiażdży.
10.DĄBR.WUL.1973Każdy, kto by upadł na ten kamień, rozbije się, a na kogo by upadł, zmiażdży go.
11.DĄBR.GR.1961Każdy, kto by upadł na ten kamień, rozbije się, a na kogo by upadł, zmiażdży go.
12.TYSIĄCL.WYD5Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go.
13.BRYTYJKAKażdy, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go.
14.POZNAŃSKAKażdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, ten zostanie zmiażdżony.
15.WARSZ.PRASKAKażdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się; gdy zaś na kogoś kamień spadnie, zmiażdży go.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdy, kto chybi względem tego kamienia zostanie roztrzaskany; a na kogo by upadł zmiażdży go.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy, kto potknie się o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go.
18.TOR.PRZ.Każdy, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zetrze go.”