« Łuk 20:30 Ewangelia Łukasza 20:31 Łuk 20:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I trzeci wziął ją takież, i (wszytcy) takież siedm, a dzieci nie zostawili i pomarli.
2.WUJEK.1923I trzeci ją pojął, także i wszyscy siedm, a nie zostawili nasienia, i pomarli.
3.RAKOW.NTI trzeci pojął ją; także też i oni siedm nie zostawili dziatek, i pomarli.
4.GDAŃSKA.1881Potem ją pojął i trzeci, także i oni wszyscy siedmiu, a nie zostawiwszy dziatek, pomarli.
5.GDAŃSKA.2017Potem ożenił się z nią także trzeci, podobnie aż do siódmego, a nie zostawiwszy dzieci, poumierali.
6.SZCZEPAŃSKIi trzeci ją poślubił, a podobnież wszyscy siedmiu, [ale] nie zostawiwszy potomstwa pomarli.
7.MARIAWICIPojął ją trzeci. I tak wszyscy siedmiu, nie zostawiwszy nasienia, pomarli.
8.BIESZK.ŁUK.1931i trzeci, i tak wszyscy siedmiu po kolei. Wszyscy umarli, nie zostawiwszy potomstwa.
9.GRZYM1936Pojął ją potem i trzeci, i tak samo wszyscy siedmiu, ale pomarli bez potomstwa.
10.DĄBR.WUL.1973I pojął ją trzeci, i podobnie wszyscy siedmiu, i zmarli nie zostawiwszy potomstwa.
11.DĄBR.GR.1961a potem trzeci, i podobnie wszyscy siedmiu, i zmarli nie zostawiwszy potomstwa.
12.TYSIĄCL.WYD5a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci.
13.BRYTYJKAI trzeci pojął ją; i podobnie także owych siedmiu nie pozostawiło po sobie dzieci i pomarło.
14.POZNAŃSKAi trzeci ożenił się z nią. Tak wszyscy siedmiu pomarli nie zostawiwszy potomstwa.
15.WARSZ.PRASKApotem trzeci, w podobny sposób siedmiu [wzięło ją za żonę i] nie zostawiwszy potomstwa – pomarło.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pojął ją trzeci, i podobnie. Siedmiu nie zostawiło dzieci i umarli.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITtrzecim i ze wszystkimi siedmioma - umarli, nie pozostawiając potomka.
18.TOR.PRZ.I wziął ją trzeci, i tak samo kolejno siedmiu, nie pozostawili dzieci, i umarli.