« Łuk 20:38 Ewangelia Łukasza 20:39 Łuk 20:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając niektóry z księży rzekli: Uczycielu, dobrze rzekłeś.
2.WUJEK.1923A niektórzy z Doktorów odpowiadając, rzekli mu: Nauczycielu! dobrześ powiedział.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy niektórzy z uczonych w Piśmie, rzekli: Nauczycielu, dobrześ powiedział.
4.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiadając niektórzy z nauczonych w Piśmie, rzekli: Nauczycielu! dobrześ powiedział.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy niektórzy z uczonych w Piśmie odezwali się: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś.
6.SZCZEPAŃSKIA niektórzy z uczonych odezwali się, mówiąc: Mistrzu, dobrześ powiedział.
7.MARIAWICIA odpowiadając niektórzy z nauczycieli Zakonnych, rzekli Mu: Mistrzu, dobrześ powiedział.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odezwali się tedy niektórzy z pisma uczonych: „Mistrzu, doskonale odpowiedziałeś!”.
9.GRZYM1936Na to odezwali się niektórzy z uczonych: Mistrzu, dobrześ powiedział.
10.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając niektórzy z uczonych rzekli mu: Nauczycielu, dobrześ powiedział.
11.DĄBR.GR.1961A odpowiadając niektórzy z uczonych rzekli: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś.
12.TYSIĄCL.WYD5Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś.
13.BRYTYJKAA odpowiadając na to, niektórzy z uczonych w Piśmie rzekli: Nauczycielu! dobrze powiedziałeś.
14.POZNAŃSKAA niektórzy nauczyciele Pisma rzekli: - Nauczycielu, dobrze powiedziałeś.
15.WARSZ.PRASKAW odpowiedzi na to niektórzy spośród uczonych w Piśmie przyznali:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś odpowiadając, pewni z uczonych w Piśmie powiedzieli: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW odpowiedzi na te słowa niektórzy znawcy Prawa stwierdzili: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś.
18.TOR.PRZ.A w odpowiedzi, niektórzy z uczonych w Piśmie powiedzieli: Nauczycielu! Dobrze powiedziałeś.