« Łuk 20:40 Ewangelia Łukasza 20:41 Łuk 20:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł k nim: Jako mówią Christusa synem być Dawidowym?
2.WUJEK.1923I rzekł do nich: Jakóż powiadają, żeby Chrystus był synem Dawidowym?
3.RAKOW.NTI rzekł do nich: Jakoż mówią, że Christus Synem Dawidowym jest?
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich: Jakoż powiadają, że Chrystus jest synem Dawidowym?
5.GDAŃSKA.2017On zaś powiedział do nich: Jak to jest, że mówią, iż Chrystus jest synem Dawida?
6.SZCZEPAŃSKIRzekł też do nich: Jakże mogą twierdzić, że Chrystus jest synem Dawida?
7.MARIAWICII rzekł do nich: Jakoż powiadają o Chrystusie, żeby miał być synem Dawida,
8.BIESZK.ŁUK.1931Teraz zapytał Jezus uczonych w piśmie: „Jak można twierdzić, że Mesjasz jest synem Dawidowym?
9.GRZYM1936On im rzekł: Jakże można mówić, że Chrystus jest synem Dawida?
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł do nich: Jakże mówią, że Chrystus jest synem Dawida,
11.DĄBR.GR.1961I rzekł do nich: Jakże mówią, że Chrystus jest Synem Dawida,
12.TYSIĄCL.WYD5Natomiast On rzekł do nich: Jak można twierdzić, że Mesjasz jest synem Dawida?
13.BRYTYJKARzekł więc do nich: Jak to jest, że mówią, iż Chrystus jest synem Dawidowym?
14.POZNAŃSKAI powiedział do nich: - Jakże można mówić, że Mesjasz jest synem Dawida?
15.WARSZ.PRASKAPowiedział wtedy do nich: Jak można twierdzić, że Mesjasz jest synem Dawida?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto do nich powiedział: Jakże mówią o Chrystusie, że jest synem Dawida?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZa to Jezus zadał im pytanie: Dlaczego mówi się, że Chrystus jest synem Dawida?
18.TOR.PRZ.I powiedział do nich: „Jak mogą mówić, że Mesjasz jest synem Dawida?