« Łuk 18:9 Ewangelia Łukasza 18:10 Łuk 18:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dwa człowieki wstąpili do świątnice modlić się, jeden Faryzeusz, a drugi celnik.
2.WUJEK.1923Dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili, jeden Pharyzeusz, a drugi celnik.
3.RAKOW.NTLudzi dwoje wstąpiło do Kościoła modlić się; jeden Faryzeusz, a drugi Celnik.
4.GDAŃSKA.1881Dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili, jeden Faryzeusz a drugi celnik.
5.GDAŃSKA.2017Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.
6.SZCZEPAŃSKIDwóch ludzi weszło do świątyni na modlitwę: jeden faryzeusz, a drugi celnik.
7.MARIAWICIDwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili: jeden Faryzeusz, a drugi celnik.
8.BIESZK.ŁUK.1931„Dwóch ludzi wstąpiło do świątyni, aby się pomodlić; jeden był faryzeuszem, a drugi celnikiem.
9.GRZYM1936Dwóch ludzi wstąpiło do kościoła na modlitwę: jeden był Farazeusz a drugi celnik.
10.DĄBR.WUL.1973Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlili, jeden faryzeusz, a drugi celnik.
11.DĄBR.GR.1961Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik.
12.TYSIĄCL.WYD5Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.
13.BRYTYJKADwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.
14.POZNAŃSKADwóch ludzi weszło do świątyni, aby się pomodlić: jeden był faryzeuszem, a drugi celnikiem.
15.WARSZ.PRASKADwaj ludzie weszli do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dwaj ludzie weszli się pomodlić do Świątyni, jeden faryzeusz, a drugi celnik.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik.
18.TOR.PRZ.„Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.