« Łuk 18:12 Ewangelia Łukasza 18:13 Łuk 18:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A celnik daleko stojąc, niechciał ani oczu do nieba podnieść, ale bił w piersi swoje, mówiąc: Boże bądź miłościw mnie grzesznemu.
2.WUJEK.1923A celnik stojąc z daleka, nie chciał ani podnieść oczu w niebo; ale bił piersi swoje, mówiąc: Boże! bądź miłościw mnie grzesznemu.
3.RAKOW.NTA Celnik z daleka stanąwszy, niechciał ani oczu w niebo podnieść; ale bił się w piersi swe, mówiąc: Boże! bądź miłościw mnie grzesznikowi.
4.GDAŃSKA.1881A celnik stojąc z daleka, nie chciał podnieść i oczu swych w niebo, ale się bił w piersi swoje, mówiąc: Boże! bądź miłościw mnie grzesznemu.
5.GDAŃSKA.2017A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu.
6.SZCZEPAŃSKICelnik zaś, zdaleka stanąwszy, nawet oczu nie chciał podnieść w niebo, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!
7.MARIAWICIA celnik stojąc zdaleka, nie chciał ani oczu do nieba podnieść, ale bił piersi swoje, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
8.BIESZK.ŁUK.1931Celnik natomiast stał zdaleka i nie śmiał nawet podnieść oczu w niebo; ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!
9.GRZYM1936A celnik stał opodal i nawet oczu nie śmiał wznieść do nieba, bił się tylko w piersi i mówił: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
10.DĄBR.WUL.1973A celnik stojąc z daleka nawet oczu swych nie chciał wznieść w niebo, ale bił się w piersi mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
11.DĄBR.GR.1961A celnik stojąc z daleka nawet oczu swych nie chciał wznieść w niebo, ale bił się w piersi mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
12.TYSIĄCL.WYD5A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!
13.BRYTYJKAA celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
14.POZNAŃSKAA celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść do nieba, ale bił się w piersi mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
15.WARSZ.PRASKAA celnik, stojąc z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść w górę; bił się tylko w piersi i mówił: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet podnieść oczu ku niebu, ale bił się w swoją pierś, mówiąc: Boże, bądź miłosiernym mnie grzesznemu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCelnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników.
18.TOR.PRZ.A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść do nieba, ale bił się w swoją pierś, mówiąc: Boże! Okaż miłosierdzie mnie grzesznemu.