« Łuk 18:13 Ewangelia Łukasza 18:14 Łuk 18:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówię wam, zszedł ten sprawiedliwszym do domu swego, niż on. Iż wszelki wywyższający się zniżon będzie, a zniżający się wywyższon będzie.
2.WUJEK.1923Powiadam wam, zstąpił ten usprawiedliwionym do domu swego, od niego; albowiem ktokolwiek się podwyższa, będzie uniżon, a kto się uniża, będzie podwyższon.
3.RAKOW.NTMówię wam, zstąpił ten usprawiedliwionym do domu swego więcej niźli on; iż wszelki, kto się wywyższa, będzie uniżon; a kto się uniża, będzie wywyższon.
4.GDAŃSKA.1881Powiadam wam, żeć ten odszedł usprawiedliwionym do domu swego, więcej niżeli on: albowiem kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
5.GDAŃSKA.2017Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
6.SZCZEPAŃSKIPowiadam wam, że ten odszedł do domu swego usprawiedliwiony, a nie tamten; albowiem każdy, kto się wywyższa, będzie poniżon, a kto się uniża, będzie wywyższon.
7.MARIAWICIPowiadam wam, że odszedł ten usprawiedliwionym do domu swego, a nie tamten. Albowiem każdy kto się wywyższa, będzie poniżony; a kto się poniża, będzie wywyższony.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wierzajcie mi: ten powrócił usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Albowiem ktokolwiek się wywyższa, będzie uniżon; a kto się uniża, będzie wywyższon”.
9.GRZYM1936Powiadam wam, że ten a nie tamten odszedł usprawiedliwiony do domu. Albowiem kto się wynosi, będzie uniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
10.DĄBR.WUL.1973Powiadam wam: ten odszedł do domu swego usprawiedliwiony nie tamten. Albowiem każdy, kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie.
11.DĄBR.GR.1961Powiadam wam: Ten odszedł do domu swego usprawiedliwiony, nie tamten. Albowiem każdy, kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie.
12.TYSIĄCL.WYD5Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
13.BRYTYJKAPowiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
14.POZNAŃSKAPowiadam wam: Ten odszedł do domu bardziej usprawiedliwiony niż tamten. Bo kto się wynosi, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
15.WARSZ.PRASKAMówię wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiadam wam, że ten odszedł usprawiedliwiony do swego domu w przeciwieństwie do tamtego; bo każdy, kto się wywyższa zostanie uniżony, zaś kto się uniża zostanie wywyższony.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię wam: Ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
18.TOR.PRZ.Mówię wam: Ten odszedł usprawiedliwiony do swojego domu, a tamten nie; gdyż każdy, kto siebie wywyższa, zostanie poniżony, a kto się uniża, zostanie wywyższony.”