« Łuk 18:16 Ewangelia Łukasza 18:17 Łuk 18:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie mówię wam: Ktoby nie przyjął królestwa Bożego jako dzieciątko, nie wnidzie do niego.
2.WUJEK.1923Zaprawdę wam powiadam: Ktobykolwiek nie przyjął królestwa Bożego jako dzieciątko, nie wnidzie do niego.
3.RAKOW.NTAmen mówię wam: Ktobykolwiek nie przyjął onego królestwa Bożego jako dzieciątko, nie wnidzie do niego.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę powiadam wam: Ktobykolwiek nie przyjął królestwa Bożego jako dzieciątko, nie wnijdzie do niego.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmuje królestwa Bożego tak jako dziecię, <napewno> nie wnijdzie do niego.
7.MARIAWICIZaprawdę, powiadam wam, ktokolwiekby nie przyjął tak Królestwa Bożego, jako dziecię, nie wnijdzie do niego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Zaprawdę, powiadam wam: ktokolwiek nie przyjmuje królestwa Bożego z prostotą dziecięcia, nie wejdzie do niego”.
9.GRZYM1936Powiadam wam, że kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.
10.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek nie przyjmie Królestwa Bożego jako dziecię, nie wnijdzie do niego.
11.DĄBR.GR.1961Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.
12.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.
13.BRYTYJKAZaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.
14.POZNAŃSKAZaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.
15.WARSZ.PRASKAZaprawdę mówię wam: Jeśli ktoś nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, to nie wejdzie do niego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Boga jak dziecko nie wejdzie do niego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, z pewnością nie wejdzie do niego.
18.TOR.PRZ.Zaprawdę mówię wam: Jeśli ktoś nie przyjmie Królestwa Bożego jak dzieciątko, nie wejdzie do niego.”