« Łuk 18:17 Ewangelia Łukasza 18:18 Łuk 18:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I spytało go niektóre książę mówiąc: Uczycielu dobry, co czyniąc żywot wieczny odziedziczę?
2.WUJEK.1923I pytało go niektóre książę, mówiąc: Nauczycielu dobry! co czyniąc otrzymam żywot wieczny?
3.RAKOW.NTI pytało go niektóre Książę, mówiąc: Nauczycielu dobry, co uczyniwszy żywot wieczny odziedziczę?
4.GDAŃSKA.1881I pytał go niektóry książę, mówiąc: Nauczycielu dobry! co czyniąc odziedziczę żywot wieczny?
5.GDAŃSKA.2017I zapytał go pewien dostojnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?
6.SZCZEPAŃSKIA pewien szlachcic zapytał Go, mówiąc: Mistrzu dobry! Cóż mam czynić, by żywot wieczny odziedziczyć?
7.MARIAWICII spytał Go niektóry książę mówiąc: Nauczycielu dobry, co czyniąc otrzymam żywot wieczny?
8.BIESZK.ŁUK.1931Kiedyindziej zapytał go przełożony gminy: „Mistrzu dobry, co mam uczynić, by osiągnąć żywot wieczny?”.
9.GRZYM1936Jeden z książąt zapytał go raz: Mistrzu dobry, co mam czynić, by posiąść życie wieczne?
10.DĄBR.WUL.1973I zapytał go dostojnik pewien mówiąc: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
11.DĄBR.GR.1961I zapytał go pewien dostojnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
12.TYSIĄCL.WYD5Zapytał Go pewien dostojnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?
13.BRYTYJKAI zapytał go pewien dostojnik tymi słowy: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?
14.POZNAŃSKAI zapytał Go pewien dostojnik: - Nauczycielu dobry, co powinienem uczynić, aby osiągnąć życie wieczne?
15.WARSZ.PRASKAI oto zapytał Go pewien dostojnik: Nauczycielu dobry, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zapytał go pewien rządca, mówiąc: Nauczycielu dobry, co mam uczynić, aby osiągnąć życie wieczne?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPewien dostojnik zadał Mu pytanie: Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?
18.TOR.PRZ.I pytał Go pewien dostojnik, mówiąc: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, abym odziedziczył życie wieczne?