« Łuk 18:18 Ewangelia Łukasza 18:19 Łuk 18:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mu Jesus: Co mię mówisz dobrym? Nikt dobry, tylko jeden Bóg.
2.WUJEK.1923A Jezus mu rzekł: Przecz mię zowiesz dobrym? żaden nie jest dobry, tylko sam Bóg.
3.RAKOW.NTI rzekł mu Jezus: Przecz mię zowiesz dobrym? Żaden nie jest dobrym, jedno jeden, on Bóg.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu Jezus: Przecz mię zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus mu odpowiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus mu odpowiedział: Dlaczego mienisz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, jeno sam Bóg.
7.MARIAWICIA Jezus mu rzekł: Czemu Mię zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, jedno sam Bóg.
8.BIESZK.ŁUK.1931Rzekł mu Jezus: „Czemu nazywasz mię dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
9.GRZYM1936Jezus mu na to rzecze: Czemu mię zwiesz dobrym? Tylko Bóg jest dobry.
10.DĄBR.WUL.1973A Jezus mu rzekł: Czemu zwiesz mię dobrym? Nikt nie jest dobry, jeno Bóg.
11.DĄBR.GR.1961A Jezus mu rzekł: Czemu zwiesz mię dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu odpowiedział: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
13.BRYTYJKARzekł do niego Jezus: Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.
14.POZNAŃSKAPowiedział mu Jezus: - Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Tylko jeden Bóg jest dobry.
15.WARSZ.PRASKAA Jezus powiedział do niego: Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, prócz jednego Boga.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus mu powiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden - Bóg.
18.TOR.PRZ.A Jezus powiedział mu: „Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, Bóg.