« Łuk 18:1 Ewangelia Łukasza 18:2 Łuk 18:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc: Sędzia niejaki był w niektórym mieście, Boga niebojący się a człowieka niesromający się.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Był niektóry sędzia w jednem mieście, który się Boga nie bał a człowieka się nie wstydał.
3.RAKOW.NTMówiąc: Sędzia niektóry był w niektórym mieście, który się Boga nie bał, i człowieka się nie wstydał.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Był niektóry sędzia w jednem mieście, który się Boga nie bał, i człowieka się nie wstydził.
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc: W pewnym mieście był sędzia, który Boga się nie bał i z człowiekiem się nie liczył.
6.SZCZEPAŃSKImówiąc: Był w pewnem mieście jakiś sędzia, który Boga się nie bał, a z ludźmi się nie liczył.
7.MARIAWICImówiąc: Był w jednem mieście sędzia, który się Boga nie bał i człowieka się też nie wstydził.
8.BIESZK.ŁUK.1931A mianowicie: „W pewnem mieście był sędzia, który ani Boga się bał, ani też liczył się z opinją ludzką.
9.GRZYM1936Mówił im tak: Był w jednem mieście sędzia, który się Boga nie bał a na ludzi nie zważał.
10.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Był pewien sędzia w jednym mieście, który Boga się nie lękał, a na ludzi nie zważał.
11.DĄBR.GR.1961Był pewien sędzia w jednym mieście, który Boga się nie lękał i człowieka nie szanował.
12.TYSIĄCL.WYD5W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
13.BRYTYJKAMówiąc: Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył.
14.POZNAŃSKAW pewnym mieście był sędzia, który nie bał się Boga i nie liczył się z ludźmi.
15.WARSZ.PRASKASędzia pewien [– mówił –] był w jednym mieście; nie lękał się Boga i wcale nie zważał na ludzi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: W jednym mieście był pewien sędzia, który się nie bał Boga oraz nie szanował człowieka.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział tak: Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem.
18.TOR.PRZ.Mówiąc: „W jednym mieście był pewien sędzia, który nie bał się Boga, a człowieka nie szanował.