« Łuk 18:19 Ewangelia Łukasza 18:20 Łuk 18:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przykazania umieszli? Nie będziesz cudzołożyć, nie zabijesz, nie ukradniesz, nie poświadczysz kłamliwie, czci ojca twego, i matkę twoję.
2.WUJEK.1923Umiesz przykazania? Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie świadcz fałszywie. Czcij ojca twego i matkę.
3.RAKOW.NTPrzykazania umiesz: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył; czci ojca twego i matkę twoję.
4.GDAŃSKA.1881Umiesz przykazania? Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie świadcz fałszywie, czcij ojca twego i matkę twoję.
5.GDAŃSKA.2017Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, czcij swego ojca i swoją matkę.
6.SZCZEPAŃSKIZnasz przykazania: »Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę«?
7.MARIAWICIUmiesz przykazania? Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa. Czcij ojca twego i matkę.
8.BIESZK.ŁUK.1931Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie świadcz fałszywie, czcij ojca swego i matkę swoją”.
9.GRZYM1936Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam, czcij ojca twego i matkę.
10.DĄBR.WUL.1973Znasz przykazania: „Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca twego i matkę twoją”.
11.DĄBR.GR.1961Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca twego i matkę.
12.TYSIĄCL.WYD5Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę.
13.BRYTYJKAZnasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją.
14.POZNAŃSKACzy znasz przykazania: "Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie zeznawał, czcij ojca twego i matkę"?
15.WARSZ.PRASKAZnasz przecież przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znasz przykazania: Nie scudzołóż, nie zamorduj, nie ukradnij, nie zaświadcz fałszywie, szanuj swego ojca i matkę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZnasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie poświadczaj nieprawdy, szanuj swego ojca i matkę.
18.TOR.PRZ.Znasz przykazania? Nie cudzołóż, nie morduj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij swojego ojca i swoją matkę.”