« Łuk 18:20 Ewangelia Łukasza 18:21 Łuk 18:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł: Tego wszego ustrzegłem z młodości mojej.
2.WUJEK.1923Który rzekł: Tegom wszystkiego przestrzegał od młodości mojéj.
3.RAKOW.NTA on rzekł: Tych rzeczy wszytkichem przestrzegał od młodości mojej.
4.GDAŃSKA.1881A on rzekł: Tegom wszystkiego przestrzegał od młodości mojej.
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś odrzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości {mojej}.
7.MARIAWICIA on rzekł: Tegom wszystkiego przestrzegał od młodości mojej.
8.BIESZK.ŁUK.1931Tamten odpowiedział: „Przestrzegałem tego wszystkiego od swoich młodych lat”.
9.GRZYM1936A on odpowiedział: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej.
10.DĄBR.WUL.1973A on rzekł: Wszystkiegom tego strzegł od młodości mojej.
11.DĄBR.GR.1961A on odpowiedział: Wszystkiego tego strzegłem od młodości mojej.
12.TYSIĄCL.WYD5On odrzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.
13.BRYTYJKATen zaś rzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.
14.POZNAŃSKAOdpowiedział: - Przestrzegałem tego wszystkiego od młodości.
15.WARSZ.PRASKAA on odpowiedział: Przestrzegałem tego wszystkiego od samej młodości.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on powiedział: Tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDostojnik na to: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości.
18.TOR.PRZ.A on powiedział: Tego wszystkiego przestrzegałem od swojej młodości.