« Łuk 18:21 Ewangelia Łukasza 18:22 Łuk 18:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A usłyszawszy to Jesus, rzekł mu: Jeszcze jednego tobie niedostawa. Wszytko ile masz przedaj, i rozdaj ubogim, a będziesz mieć skarb wniebie, i przyszedszy idź za mną.
2.WUJEK.1923Co usłyszawszy Jezus, rzekł mu: Jednegoć jeszcze nie dostawa; przedaj wszystko, co masz, a daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie: a przyjdź, chódź za mną.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy to Jezus, rzekł mu: Jeszczeć jednego nie dostawa; wszytko co masz poprzedaj, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; a przydź chodź za mną.
4.GDAŃSKA.1881Co usłyszawszy Jezus, rzekł mu: Jednego ci jeszcze nie dostaje; wszystko, co masz, sprzedaj, a rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; a przyszedłszy naśladuj mię.
5.GDAŃSKA.2017Gdy Jezus to usłyszał, powiedział do niego: Jednego ci jeszcze brakuje. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną.
6.SZCZEPAŃSKIA usłyszawszy to, przemówił doń Jezus: Jednego ci jeszcze brakuje: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebiesiech; potem przyjdź, naśladuj Mnie.
7.MARIAWICICo usłyszawszy Jezus, rzekł mu: Jeszcze ci jednego nie dostawa: Wszystko, cokolwiek masz, sprzedaj i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, i przyjdź i chodź za Mną.
8.BIESZK.ŁUK.1931Na to odpowiedział mu Jezus: „Nie dostaje ci jeszcze jednego: Sprzedaj wszystko, co posiadasz, a co za to uzyskasz, rozdaj między ubogich. Wtedy będziesz miał skarb w niebie. Potem wróć, a chodź za mną”.
9.GRZYM1936Słysząc to Jezus, rzekł mu: Jednego ci nie dostaje: wszystko, co masz, sprzedaj i daj na ubogich a będziesz miał skarb w niebie; przyjdź i chodź ze mną.
10.DĄBR.WUL.1973Posłyszawszy to, rzekł mu Jezus: Jednego jeszcze ci nie dostaje, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebiesiech, a przyjdź i pójdź za mną.
11.DĄBR.GR.1961Posłyszawszy to, rzekł mu Jezus: Jednego jeszcze ci nie dostaje, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebiesiech, a przyjdź i pójdź za mną.
12.TYSIĄCL.WYD5A Jezus, usłyszawszy to, powiedział do niego: Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź za Mną.
13.BRYTYJKAA gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie.
14.POZNAŃSKAUsłyszawszy to Jezus rzekł: - Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną.
15.WARSZ.PRASKAUsłyszawszy to Jezus powiedział: Jednego jeszcze ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj [pieniądze] ubogim. A będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus, gdy to usłyszał, powiedział mu: Jeszcze jednego ci brakuje; wszystko, jak masz liczne, sprzedaj i daj tym, którzy żebrzą, a będziesz miał skarb w niebiosach; zaś tutaj mi towarzysz.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus to usłyszał, powiedział: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem zaś przyjdź i naśladuj Mnie.
18.TOR.PRZ.Jezus słysząc to, powiedział mu: „Jeszcze jednego ci brak: sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; i przyjdź tu, i podążaj za mną.”