« Łuk 18:23 Ewangelia Łukasza 18:24 Łuk 18:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ujrzawszy go Jesus zafrasowanym będącego rzekł: Jako trudno pieniądze mający wnidą do królestwa Bożego.
2.WUJEK.1923A Jezus widząc go zasmuconym, rzekł: Jako trudno, co mają pieniądze, wnidą do królestwa Bożego!
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy go Jezus że się nader smutnym sstał, rzekł: Jakoż trudno oni, co pieniądze mają, wnidą do onego Królestwa Bożego!
4.GDAŃSKA.1881A gdy go Jezus ujrzał bardzo zasmuconego, rzekł: Jakoż trudno ci, co mają pieniądze, wnijdą do królestwa Bożego!
5.GDAŃSKA.2017Kiedy Jezus zobaczył go bardzo zasmuconego, powiedział: Jakże trudno tym, którzy mają pieniądze, wejść do królestwa Bożego!
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus, widząc go {zasmuconym}, rzekł: Jakże trudno ci, co posiadają pieniądze, wchodzą do królestwa Bożego!
7.MARIAWICIA widząc Jezus go zasmuconym, rzekł: Jako z trudnością ci, którzy pieniądze mają, wnijdą do Królestwa Bożego;
8.BIESZK.ŁUK.1931Jezus zaś, widząc go tak zasmuconego, rzekł: „Jakże trudno majętnym wejść do królestwa Bożego!
9.GRZYM1936A Jezus widząc smutek jego, oświadczył: Jakże trudno majętnym wejść do królestwa Bożego!
10.DĄBR.WUL.1973A Jezus widząc go zasmuconym rzekł: Jakże trudno ci, którzy mają bogactwa, wejdą do Królestwa Bożego.
11.DĄBR.GR.1961A Jezus przyjrzawszy się mu rzekł: Z jakim trudem ci, którzy mają bogactwa, wchodzą do Królestwa Bożego.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus, zobaczywszy go [takim], rzekł: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego.
13.BRYTYJKAA Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział: Jak trudno tym, którzy mają majętności, wejść do Królestwa Bożego.
14.POZNAŃSKAZobaczywszy to Jezus powiedział: - Jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego.
15.WARSZ.PRASKAWtedy Jezus, widząc [jego smutek], powiedział: Jakże trudno będzie wejść do królestwa Bożego tym, którzy mają pieniądze.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus gdy zobaczył, że stał się zasmucony, powiedział: Z jakim trudem ci, co mają bogactwa wchodzą do Królestwa Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus zobaczył jego wielki smutek, stwierdził: Jakże trudno tym, którzy mają majątki, wejść do Królestwa Bożego.
18.TOR.PRZ.A gdy Jezus ujrzał go, tak bardzo zasmuconego, powiedział: „Z jakim trudem ci, którzy mają bogactwa, wejdą do Królestwa Bożego!