« Łuk 18:26 Ewangelia Łukasza 18:27 Łuk 18:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł: Niemożne (rzeczy) u ludzi, możne są u Boga.
2.WUJEK.1923Rzekł im: Co niepodobno jest u ludzi, podobno jest u Boga.
3.RAKOW.NTA on rzekł: Niemożne rzeczy u ludzi, możne są u Boga.
4.GDAŃSKA.1881Ale on rzekł: Co jest niemożebne u ludzi, możebne jest u Boga.
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga.
6.SZCZEPAŃSKI<A On> im rzekł: Co dla ludzi niemożliwe, to dla Boga jest możebne.
7.MARIAWICIRzekł im: Co jest niepodobnego u ludzi, to jest podobna u Boga.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odrzekł Jezus: „Co niemożliwe ludziom, możliwem jest Bogu”.
9.GRZYM1936Odpowiedział: Co niepodobne dla ludzi, dla Boga jest podobne,
10.DĄBR.WUL.1973Rzekł im: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga.
11.DĄBR.GR.1961Odpowiedział im: Co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus odpowiedział: To, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga.
13.BRYTYJKAOn zaś rzekł: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga.
14.POZNAŃSKAOdpowiedział: - Co niemożliwe dla ludzi, możliwe jest dla Boga.
15.WARSZ.PRASKAA On rzekł im: To, co niemożliwe dla ludzi, jest możliwe u Boga.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on rzekł: Niemożliwe dla ludzi możliwe jest przy Bogu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: To, co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga.
18.TOR.PRZ.On natomiast powiedział: „Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga.”