« Łuk 18:28 Ewangelia Łukasza 18:29 Łuk 18:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł im: Prawdziwie mówię wam, iż żadnego niemasz kto opuścił dom, albo rodzice, albo bracią, albo żonę, albo dzieci, dla królestwa Bożego,
2.WUJEK.1923Który im rzekł: Zaprawdę wam powiadam, iż niemasz żadnego, który opuścił dom, albo rodzice, albo bracią, albo żonę, albo dzieci dla królestwa Bożego,
3.RAKOW.NTA on rzekł im: Amen mówię wam, iż żadnego nie masz, któryby opuścił dom, abo rodzice, abo bracią, abo żonę, abo dzieci, dla onego królestwa Bożego,
4.GDAŃSKA.1881Tedy im on rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż nie masz nikogo, co by opuścił dom, albo rodziców, albo braci, albo żonę, albo dzieci dla królestwa Bożego,
5.GDAŃSKA.2017On zaś im odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma nikogo, kto by opuścił dom, rodziców lub braci, żonę lub dzieci dla królestwa Bożego;
6.SZCZEPAŃSKIOn <zaś> im rzekł: Zaprawdę powiadam wam: ktokolwiek tylko opuścił dom, albo rodziców lub braci, albo żonę lub dzieci, dla królestwa Bożego,
7.MARIAWICIOdpowiedział im Jezus: Zaprawdę, powiadam wam, żaden nie jest, ktoby opuścił dom, albo rodziców, albo braci, albo żonę, albo synów dla Królestwa Bożego,
8.BIESZK.ŁUK.1931Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: każdy, który opuszcza dom, żonę, braci, rodziców lub dzieci dla królestwa Bożego,
9.GRZYM1936A on im rzekł: Powiadam wam, że niema nikogo, ktoby opuścił dom, albo rodziców, albo braci, albo żonę, albo dzieci dla królestwa Bożego,
10.DĄBR.WUL.1973A on im rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie masz nikogo, który by opuścił dom albo rodziców, albo braci, albo żonę, albo dzieci dla Królestwa Bożego,
11.DĄBR.GR.1961A on im rzekł: Zaprawdę powiadam wam, że nie masz nikogo, kto by opuścił dom albo żonę, albo braci, albo rodziców, albo dzieci dla Królestwa Bożego,
12.TYSIĄCL.WYD5On im odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu lub żony, braci, rodziców lub dzieci dla królestwa Bożego,
13.BRYTYJKAOn zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego,
14.POZNAŃSKARzekł im: - Zaprawdę powiadam wam: każdy, kto opuścił dom albo żonę, albo brata albo rodziców, albo dzieci dla królestwa Bożego,
15.WARSZ.PRASKALecz On na to: Zaprawdę mówię wam, iż nie ma takiego, który opuściwszy dla królestwa Bożego swój dom albo żonę, braci, rodziców lub dzieci,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on im rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, że nie ma nikogo, kto opuścił dom, lub rodziców, lub braci, lub żonę, lub dzieci dla Królestwa Boga,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus im odpowiedział: Zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom lub żonę, lub braci, lub rodziców, lub dzieci ze względu na Królestwo Boże
18.TOR.PRZ.A On powiedział im: „Zaprawdę mówię wam, że nie ma nikogo, kto opuściłby dom, albo rodziców, albo braci, albo żonę, albo dzieci ze względu na Królestwo Boże,