« Łuk 18:29 Ewangelia Łukasza 18:30 Łuk 18:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Któryby niemiał wziąć nierówno więcej wtem czasie, a w wieku przyszłem żywot wieczny.
2.WUJEK.1923A nie miałby wziąć daleko więcéj w tym czasie, a w przyszłym wieku żywot wieczny.
3.RAKOW.NTKtóryby nie miał wziąć daleko więcej wczasie tym, a w onym wieku przychodzącym żywota wiecznego.
4.GDAŃSKA.1881Aby nie wziął daleko więcej w tym czasie, a w przyszłym wieku żywota wiecznego.
5.GDAŃSKA.2017I nie otrzymał o wiele więcej w tym czasie, a w przyszłym świecie życia wiecznego.
6.SZCZEPAŃSKInapewno odbierze w tem życiu wielekroć więcej, a życie wiekuiste w nadchodzącej wieczności.
7.MARIAWICIżeby nie miał otrzymać daleko więcej w tym czasie, a w przyszłym wieku żywota wiecznego.
8.BIESZK.ŁUK.1931otrzyma za to daleko więcej już na tym świecie, a w świecie przyszłym – żywot wieczny”.
9.GRZYM1936a nie odebrał daleko więcej już w tem życiu, a w przyszłem żywota wiecznego.
10.DĄBR.WUL.1973a nie otrzymał daleko więcej w tym życiu, a w przyszłym żywot wieczny.
11.DĄBR.GR.1961a nie otrzymał daleko więcej w tym życiu, a w przyszłym żywot wieczny.
12.TYSIĄCL.WYD5żeby nie otrzymał daleko więcej [jeszcze] w tym czasie, a w wieku przyszłym - życia wiecznego.
13.BRYTYJKAA nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego.
14.POZNAŃSKAotrzyma w zamian daleko więcej w tym czasie i życie wieczne w przyszłym wieku.
15.WARSZ.PRASKAnie otrzymałby o wiele więcej już na tym świecie i życia wiecznego w przyszłości.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który nie weźmie daleko więcej w tym czasie, a życia wiecznego w nadchodzącym porządku.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi kto nie otrzymałby w zamian dużo więcej w tym czasie, a w nadchodzącym wieku - życia wiecznego.
18.TOR.PRZ.Kto nie odbierze daleko więcej w obecnym czasie, a w nadchodzącym wieku – życie wieczne.”