« Łuk 18:32 Ewangelia Łukasza 18:33 Łuk 18:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ubiczowawszy zabiją ji, a dnia trzeciego wstanie.
2.WUJEK.1923A ubiczowawszy zabiją go: a dnia trzeciego zmartwychwstanie.
3.RAKOW.NTI ubiczowawszy, zabiją go; a trzeciego dnia powstanie.
4.GDAŃSKA.1881A ubiczowawszy zabiją go; ale dnia trzeciego zmartwychwstanie.
5.GDAŃSKA.2017Ubiczują go i zabiją, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.
6.SZCZEPAŃSKIa po ubiczowaniu zabiją Go; ale dnia trzeciego zmartwychwstanie.
7.MARIAWICII potem gdy Go ubiczują, zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.
8.BIESZK.ŁUK.1931ubiczują go nawet i zabiją; trzeciego dnia jednak zmartwychwstanie”.
9.GRZYM1936Wreszcie ubiczowanemu już śmierć zadadzą, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.
10.DĄBR.WUL.1973A po ubiczowaniu zabiją go i dnia trzeciego zmartwychwstanie.
11.DĄBR.GR.1961I po ubiczowaniu zabiją go, a dnia trzeciego zmartwychwstanie.
12.TYSIĄCL.WYD5ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.
13.BRYTYJKAA ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie.
14.POZNAŃSKAI ubiczowawszy Go zabiją. Lecz On trzeciego dnia zmartwychwstanie.
15.WARSZ.PRASKAA po ubiczowaniu zabiją Go, lecz On zmartwychwstanie dnia trzeciego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oraz kiedy go ubiczują zabiją; a trzeciego dnia powstanie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITubiczowany i zabity, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.
18.TOR.PRZ.A po ubiczowaniu zabiją Go; ale trzeciego dnia powstanie z martwych .”