« Łuk 18:33 Ewangelia Łukasza 18:34 Łuk 18:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ci nic tego nierozumieli, a było słowo to zakryte od nich, i nie poznali co było mówiono.
2.WUJEK.1923A oni tego nic nie zrozumieli, i było to słowo zakryte od nich, i nie zrozumieli, co się mówiło.
3.RAKOW.NTA oni tego nic nie zrozumieli; i było słowo to zakryte od nich, i nie wiedzieli co mówiono.
4.GDAŃSKA.1881Lecz oni z tego nic nie zrozumieli, i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono.
5.GDAŃSKA.2017Lecz oni nic z tego nie zrozumieli. Te słowa były przed nimi zakryte i nie wiedzieli, o czym była mowa.
6.SZCZEPAŃSKIOni jednak nic z tego nie zrozumieli i rzecz ta była przed nimi zakryta; nie pojęli też tego, o czem mówiono.
7.MARIAWICIA oni tego nic nie rozumieli, i było to słowo zakryte od nich, i nie rozumieli, co było powiedziane.
8.BIESZK.ŁUK.1931A oni nic z tego nie zrozumieli; ciemna im była ta mowa, i nie pojęli tej zapowiedzi.
9.GRZYM1936Oni jednak nic z tego nie zrozumieli; mowa ta była dla nich ciemna i nie pojęli tego, co im mówił.
10.DĄBR.WUL.1973Lecz oni z tego nic nie zrozumieli i mowa ta była przed nimi zakryta, i nie pojmowali, o czym mówiono.
11.DĄBR.GR.1961Lecz oni z tego nic nie zrozumieli i mowa ta była przed nimi zakryta, i nie pojęli, o czym mówiono.
12.TYSIĄCL.WYD5Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa.
13.BRYTYJKALecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono.
14.POZNAŃSKAOni jednak nic z tego nie zrozumieli. Słowa te były dla nich tajemnicze i nie pojmowali tego, co mówił.
15.WARSZ.PRASKAAle oni nic z tego nie rozumieli. Zakryte były przed nimi te słowa. Nie pojęli tego, co im mówił.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni nic z tego nie rozumieli, gdyż ta sprawa była z dala od nich zakryta; zatem nie pojmowali tego, co zostało powiedziane.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOni jednak nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tego, co mówił, było dla nich niejasne - nie pojmowali Jego słów.
18.TOR.PRZ.A oni nic z tego nie zrozumieli, i było to słowo zakryte przed nimi, i nie pojęli tego, co było powiedziane.