« Łuk 18:36 Ewangelia Łukasza 18:37 Łuk 18:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I powiedzieli mu, iż Jesus Nazareyski przychodził.
2.WUJEK.1923I powiedzieli mu, iż Jezus Nazareński mimo idzie.
3.RAKOW.NTI powiedziano mu, iż Jezus Nadzarethski przemija.
4.GDAŃSKA.1881I powiedziano mu, iż Jezus Nazareński tędy idzie.
5.GDAŃSKA.2017I powiedziano mu, że przechodzi Jezus z Nazaretu.
6.SZCZEPAŃSKII odpowiedziano mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.
7.MARIAWICII powiedzieli mu, że Jezus Nazareński mimo idzie.
8.BIESZK.ŁUK.1931Powiedziano mu: „Jezus z Nazaretu idzie tędy!”.
9.GRZYM1936Powiedziano, że Jezus z Nazaretu przechodził.
10.DĄBR.WUL.1973I powiedziano mu, że Jezus Nazareński przechodzi mimo.
11.DĄBR.GR.1961I powiedziano mu, że Jezus Nazareński przechodzi mimo.
12.TYSIĄCL.WYD5Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.
13.BRYTYJKAPowiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi.
14.POZNAŃSKAPowiedzieli mu: - Jezus Nazarejczyk przechodzi.
15.WARSZ.PRASKAPowiedziano mu, że to Jezus z Nazaretu przechodzi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mu powiedziano, że obok przechodzi Jezus Nazarejczyk.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedzieli mu więc, że to Jezus z Nazaretu przechodzi.
18.TOR.PRZ.I oznajmili mu, że właśnie obok przechodzi Jezus z Nazaretu.