« Łuk 18:38 Ewangelia Łukasza 18:39 Łuk 18:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wprzód idący grozili mu, aby milczał, lecz on tem więcej krzyczał: synu Dawidów zmiłuj się nademną.
2.WUJEK.1923A którzy szli wprzód, fukali nań, aby milczał. Lecz on tem więcéj wołał: Synu Dawidów! zmiłuj się nademną.
3.RAKOW.NTA wprzód idący fukali go aby milczał; A on daleko więcej krzyczał: Synu Dawidów, zmiłuj się nademną!
4.GDAŃSKA.1881Lecz ci, co szli wprzód, gromili go, aby milczał. Ale on tem więcej wołał: Synu Dawidowy! zmiłuj się nade mną.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ci, którzy szli z przodu, gromili go, aby milczał. On jednak jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!
6.SZCZEPAŃSKIA ci, co szli na przedzie, grozili mu, by zamilkł; ale on jeszcze natarczywiej wołał: Synu Dawidów, zmiłuj się nademną!
7.MARIAWICIA ci, którzy szli naprzód, łajali na niego, aby milczał. Ale on tem więcej wołał: Synu Dawidów, zmiłuj się nademną.
8.BIESZK.ŁUK.1931A ci, co kroczyli na czele pochodu, fukali nań, aby milczał. Lecz on tem głośniej wołał: „Synu Dawidów, zmiłuj się nademną!”.
9.GRZYM1936Ci, co szli na przedzie, kazali mu milczeć, ale on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną.
10.DĄBR.WUL.1973A ci, którzy szli na przedzie, upominali go, aby milczał. On jednak bardziej jeszcze wołał: Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną!
11.DĄBR.GR.1961A ci, którzy szli na przedzie, upominali go, aby zamilkł. On jednak jeszcze bardziej wołał: Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną!
12.TYSIĄCL.WYD5Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!
13.BRYTYJKAA ci, którzy szli na przedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną!
14.POZNAŃSKACi, co go mijali, uciszali go, lecz on tym głośniej wołał: - Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!
15.WARSZ.PRASKAA ci, którzy szli na przedzie, upominali go, żeby zamilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci, co szli przodem, gromili go, aby milczał; ale on jeszcze bardziej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCi, którzy szli na przedzie, słysząc to wołanie, nakłaniali go, aby zamilkł. On jednak krzyczał jeszcze głośniej: Synu Dawida, zlituj się nade mną!
18.TOR.PRZ.A ci, co szli na przedzie, upominali go surowo, aby milczał. Ale on tym bardziej krzyczał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną.