« Łuk 18:3 Ewangelia Łukasza 18:4 Łuk 18:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I niechciał na czas. A potym rzekł w sobie: Chocia się i Boga nie boję, i człowieka się nie sromam,
2.WUJEK.1923A nie chciał przez długi czas. A potem rzekł w sobie: Aczci się Boga nie boję i człowieka się nie wstydam,
3.RAKOW.NTI niechciał do czasu; a potym mówił sam w sobie: Aczci się i Boga nie boję, i człowieka się nie wstydam;
4.GDAŃSKA.1881Lecz on długo nie chciał. Ale potem rzekł sam w sobie: Aczci się Boga nie boję i człowieka się nie wstydzę,
5.GDAŃSKA.2017On przez długi czas nie chciał, lecz potem powiedział sobie: Chociaż Boga się nie boję i z człowiekiem się nie liczę;
6.SZCZEPAŃSKIOn atoli nie chciał przez [długi] czas. Wreszcie jednak powiedział sobie: Chociaż Boga się nie boję, a z ludźmi się nie liczę,
7.MARIAWICIAle on nie chciał przez długi czas. A potem rzekł sam w sobie: Chociaż się Boga nie boję, ani się człowieka nie wstydzę,
8.BIESZK.ŁUK.1931Lecz on ociągał się przez długi czas. Ostatecznie jednak powiedział sobie tak: Nie boję się wprawdzie Boga i nie dbam o to, co ludzie o mnie myślą;
9.GRZYM1936Ale on przez długi czas opierał się prośbie. Wreszcie jednak tak rzekł sam do siebie: Choć się Boga nie boję i na ludzi nie zważam,
10.DĄBR.WUL.1973I nie chciał przez długi czas. Potem wszakże powiedział sobie: Chociaż Boga się nie lękam, a z ludźmi się nie liczę,
11.DĄBR.GR.1961Ale przez pewien czas odmawiał. Potem wszakże powiedział sobie: Chociaż Boga się nie lękam, a z ludźmi się nie liczę,
12.TYSIĄCL.WYD5Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę,
13.BRYTYJKAI przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: Chociaż i Boga się nie boję ani z człowiekiem się nie liczę,
14.POZNAŃSKAPrzez jakiś czas wzbraniał się, ale potem pomyślał sobie: Chociaż Boga się nie boję, z ludźmi się nie liczę,
15.WARSZ.PRASKAPrzez długi czas jednak nie chciał. W końcu powiedział sobie: Chociaż nie boję się Boga i nie zważam na ludzi,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz nie chciał przez pewien czas, zaś potem powiedział w sobie: Chociaż i Boga się nie boję, ani człowieka nie szanuję;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie: Chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem,
18.TOR.PRZ.I przez pewien czas nie chciał. Ale potem powiedział do siebie: Chociaż się nie boję Boga i nie szanuję człowieka,