« Łuk 18:8 Ewangelia Łukasza 18:9 Łuk 18:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak ku niektórym ufającym w samych sobie, iż są sprawiedliwi, i gardzący drugiemi, podobieństwo to.
2.WUJEK.1923Rzekł téż i do niektórych, którzy ufali sami w sobie, jakoby sprawiedliwi, a inszymi gradzili, to podobieństwo:
3.RAKOW.NTA rzekł do niektórych, co dufali samym sobie, że byli sprawiedliwymi, a nizacz poczytali drugich, przypowieść tę:
4.GDAŃSKA.1881Rzekł też i do niektórych, którzy ufali sami w sobie, że byli sprawiedliwymi, a inszych za nic nie mieli, to podobieństwo:
5.GDAŃSKA.2017Powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic, taką przypowieść:
6.SZCZEPAŃSKITakże i do niektórych, co dufali sobie, iż są sprawiedliwi, a pogardzali innymi, powiedział taką przypowieść:
7.MARIAWICII rzekł też do niektórych, którzy ufali sami w sobie, jakoby byli sprawiedliwymi, a innymi gardzili, tę przypowieść, mówiąc:
8.BIESZK.ŁUK.1931Potem zwrócił się Jezus do tych, którzy dufając swojej rzekomej sprawiedliwości innymi gardzili, z następującą przypowieścią:
9.GRZYM1936Rzekł też i do takich, którzy byli pewni siebie, chełpiąc się ze sprawiedliwości a pogardzając innymi, następującą przypowieść:
10.DĄBR.WUL.1973Mówił zaś i do niektórych, którzy samym sobie ufali, jakoby byli sprawiedliwi, a innymi pogardzali, tę przypowieść:
11.DĄBR.GR.1961A mówił i do tych, którzy nadto samym sobie ufali, że są sprawiedliwi, a innymi pogardzali, tę przypowieść.
12.TYSIĄCL.WYD5Opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
13.BRYTYJKAI powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo:
14.POZNAŃSKATym, którzy siebie uważali za sprawiedliwych, a innymi pogardzali, powiedział taką przypowieść: -
15.WARSZ.PRASKATym zaś, którzy byli zadufani w sobie i pogardzali innymi, powiedział taką oto przypowieść:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale powiedział też do niektórych, przekonanych w sobie, że są sprawiedliwi więc mieli za nic pozostałych to podobieństwo:
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili, z taką przypowieścią:
18.TOR.PRZ.I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w samych sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic, to podobieństwo: