« Łuk 8:17 Ewangelia Łukasza 8:18 Łuk 8:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Patrzcie przeto jako słuchacie. Kto bo ma, będzie mu dano; a kto nie ma, i to co się mu zda aby miał wezmą od niego.
2.WUJEK.1923A przetóż patrzcie, jako słuchać macie; albowiem kto ma, będzie mu dano, a ktokolwiek nie ma, i to, co mniema żeby miał, będzie od niego odjęto.
3.RAKOW.NTPatrzcie tedy jako słuchacie: abowiem ktobykolwiek miał, będzie mu dano; a ktoby nie miał, i to co mniema żeby miał, będzie odjęto od niego.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż patrzcie, jako słuchacie: albowiem kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, i to, co mniema, że ma, będzie odjęte od niego.
5.GDAŃSKA.2017Uważajcie więc, jak słuchacie. Kto bowiem ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co sądzi, że ma.
6.SZCZEPAŃSKIA przeto baczcie, jak słuchać macie; albowiem kto ma, temu dadzą, a ktoby nie miał, temu odbiorą i to, co sądzi, że posiada.
7.MARIAWICIBaczcież tedy, jako słuchać macie. Albowiem kto ma, temu będzie jeszcze dane; a ktokolwiek nie ma, temu i to co mniema, że ma, będzie odjęte od niego.
8.BIESZK.ŁUK.1931A przetoż zważajcie, jak słuchać macie! Albowiem kto posiada (gorliwość), temu dadzą (jeszcze głębsze zrozumienie prawdy); kto zaś tego nie ma, temu i to trochę się odejmie, co zdawał się posiadać”.
9.GRZYM1936Uważajcie więc, jak macie słuchać; bo kto ma, będzie mu dane, a kto niema, i to, coby miał, zabiorą mu.
10.DĄBR.WUL.1973Baczcie tedy, jako słuchać macie. Albowiem kto ma, będzie mu dane, a kto nie ma, i to, co sądzi, że ma, będzie mu odjęte.
11.DĄBR.GR.1961Uważajcie więc, jak słuchać macie. Albowiem kto ma, będzie mu dane, a kto nie ma – i to, co sądzi, że ma, będzie mu odjęte.
12.TYSIĄCL.WYD5Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma.
13.BRYTYJKABaczcie więc, jak słuchacie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane.
14.POZNAŃSKAUważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu i to, co wydaje mu się, że posiada, zostanie zabrane.
15.WARSZ.PRASKAUważajcie więc na to, w jaki sposób słuchacie [słowa Bożego]: kto bowiem ma, temu będzie dane; kto zaś nie ma, temu zabiorą to, co, jak mu się wydaje, ma.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc uważajcie jak słuchacie; bo kto będzie miał temu będzie dane; a kto nie będzie miał i co wydaje się mieć, będzie od niego zabrane.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITUważajcie więc, jak słuchacie; gdyż temu, który ma, będzie dodane, temu zaś, który nie ma, zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma.
18.TOR.PRZ.Dlatego zwróćcie uwagę, jak słuchacie; albowiem kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, i to, co wydaje się mu, że ma, będzie odebrane.”