« Łuk 8:1 Ewangelia Łukasza 8:2 Łuk 8:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I niewiasty niektóre, które były zleczone od duchów złych, i od chorób. Maria rzeczona Magdalena, z której siedm czartów wyszło.
2.WUJEK.1923I niektóre niewiasty, które były uzdrowione od duchów złych i od chorób, Marya, którą zowią Magdaleną, z któréj siedm czartów wyszło było,
3.RAKOW.NTI niewiasty niektóre, które były uzdrowione od duchów złych i od niemocy, jako Marya nazwana Magdaleną, od której czartów siedm wyszło było,
4.GDAŃSKA.1881I niektóre niewiasty, które był uzdrowił od duchów złych i od niemocy ich, jako Maryja, którą zwano Magdaleną, z której było siedm dyjabłów wyszło;
5.GDAŃSKA.2017I kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i chorób: Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów;
6.SZCZEPAŃSKIi kilkoro niewiast, które zleczył od złych duchów i z chorób: Marya, zwana Magdaleną, którą opuściło siedmiu czartów,
7.MARIAWICIi niektóre niewiasty, które były uzdrowione od duchów złych i od chorób: Marya, którą zowią Magdaleną, z której było wyszło siedmiu czartów;
8.BIESZK.ŁUK.1931tudzież kilka niewiast, które były uzdrowione od złych duchów i z chorób: Marja, zwana Magdaleną, z której wyszło siedm czartów,
9.GRZYM1936i niektóre niewiasty, które uwolnił od złych duchów i od niemocy: Marja zwana Magdaleną, z której wyszło siedem złych duchów,
10.DĄBR.WUL.1973i pewne niewiasty, które był uleczył od duchów złych i niemocy: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedmiu czartów,
11.DĄBR.GR.1961i pewne niewiasty, które był uleczył od duchów złych i niemocy: Maria zwana Magdaleną, którą opuściło siedmiu czartów,
12.TYSIĄCL.WYD5oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów;
13.BRYTYJKAI kilka kobiet, które On uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów,
14.POZNAŃSKAI niektóre kobiety, uwolnione od złych duchów i od chorób: Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedmiu czartów,
15.WARSZ.PRASKAoraz kilka niewiast, uwolnionych od złego ducha i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło aż siedem czartów;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także pewne kobiety, które były uzdrowione od złych duchów oraz słabości: Maria zwana Magdaleną, z której wyszło siedem demonów,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITa także kilka kobiet, które wcześniej zostały uzdrowione ze złych duchów i z niedomagań. Wśród nich była Maria zwana Magdaleną, z której niegdyś wyszło siedem demonów,
18.TOR.PRZ.I pewne kobiety, które uzdrowił od złych duchów i od chorób: Maria, którą nazywano Magdaleną, z której wyszło siedem demonów,