« Łuk 8:19 Ewangelia Łukasza 8:20 Łuk 8:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I odpowiedziano mu mówiąc: matka twoja i bracia twoi stoją znadworza, chcąc cię widzieć.
2.WUJEK.1923I oznajmiono mu: Matka twa i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.
3.RAKOW.NTI opowiedziano mu od niektórych mówiących: Matka twa i bracia twoi stoją na dworze chcąc cię widzieć.
4.GDAŃSKA.1881I dano mu znać, mówiąc: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.
5.GDAŃSKA.2017I dano mu znać, mówiąc: Twoja matka i twoi bracia stoją przed domem i chcą się z tobą widzieć.
6.SZCZEPAŃSKIDoniesiono Mu więc: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem i pragną Cię zobaczyć.
7.MARIAWICII powiedziano Mu: Matka Twoja i bracia Twoi stoją przed domem, chcąc się z Tobą widzieć.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy oznajmiono mu: „Matka twa i bracia twoi stoją przed domem i pragną się z tobą widzieć”.
9.GRZYM1936I doniesiono mu: Matka twoja i bracia stoją na dworze i chcą się z tobą widzieć.
10.DĄBR.WUL.1973I oznajmiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.
11.DĄBR.GR.1961I oznajmiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.
12.TYSIĄCL.WYD5Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą.
13.BRYTYJKAI doniesiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą.
14.POZNAŃSKAPowiedziano Mu: - Matka i bracia Twoi stoją na dworze i chcą się z Tobą zobaczyć.
15.WARSZ.PRASKAWtedy doniesiono Mu: Matka Twoja i bracia są na zewnątrz i pragną Cię zobaczyć.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mu oznajmiono, mówiąc: Twoja matka i twoi bracia stoją na zewnątrz, chcąc cię ujrzeć.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiadomiono Go zatem: Twoja matka oraz Twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą się z Tobą widzieć.
18.TOR.PRZ.I oznajmiono Mu, mówiąc: Twoja matka i Twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą Cię zobaczyć.