« Łuk 15:32 Ewangelia Łukasza 16:1 Łuk 16:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574MÓwił lepak i ku uczniom swym: Człowiek niektóry był bogaty, który miał urzędnika, a ten oskarżon do niego, jako rozproszyciel majętności jego.
2.WUJEK.1923Mówił téż i do uczniów swych: Był niektóry człowiek bogaty, który miał włodarza, a ten był odniesion do niego, jakoby rozproszył dobra jego.
3.RAKOW.NTA mówił też i do uczniów swych: Człowiek niektóry był bogaty, który miał szafarza; a ten odniesion był do niego, jako rozpraszający majętności jego.
4.GDAŃSKA.1881Mówił też i do uczniów swoich: Człowiek niektóry był bogaty, który miał szafarza, a ten był odniesiony do niego, jakoby rozpraszał dobra jego.
5.GDAŃSKA.2017Mówił też do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał szafarza, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra.
6.SZCZEPAŃSKIA mówił też do uczniów {swoich}: Pewien człowiek był bogaty i miał włodarza, którego przed nim oskarżono, iż trwonił dobra jego.
7.MARIAWICIMówił też i do uczniów swoich: Był jeden człowiek bogaty, który miał włodarza, a ten był oskarżon przed nim, jakoby rozproszył dobra jego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Innym razem mówił Jezus do uczniów swoich: „Pewien człowiek bogaty miał włodarza. I doniesiono mu o nim, że trwonił dobra jego.
9.GRZYM1936Mówił też do uczniów swoich: Pewien człowiek bogaty miał włodarza, o którym mu doniesiono, że miał roztrwonić dobra jego.
10.DĄBR.WUL.1973A mówił też do uczniów swoich: Był człowiek pewien bogaty, który miał włodarza, a tego zniesławiono przed nim, jakoby trwonił dobra jego.
11.DĄBR.GR.1961A mówił też do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał włodarza, a tego zniesławiono przed nim, jakoby trwonił jego dobra.
12.TYSIĄCL.WYD5Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.
13.BRYTYJKAPotem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność.
14.POZNAŃSKAMówił też do uczniów: - Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego mienie.
15.WARSZ.PRASKADo swoich uczniów zaś powiedział: Był pewien bogaty człowiek. Miał on rządcę, o którym mu doniesiono, że marnuje jego majątek.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówił także do swoich uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, i ten został przed nim oskarżony, że trwoni jego dobra.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zwrócił się do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego złośliwie oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek.
18.TOR.PRZ.Mówił też i do swoich uczniów: „Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, i ten został oskarżony przed nim, o to, że roztrwonił jego mienie.