« Łuk 16:12 Ewangelia Łukasza 16:13 Łuk 16:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żadny czeladnik nie może dwiema panom służyć; bo albo jednego bedzie nienawidzieć, a drugiego miłować; albo ku jednemu przystanie, a drugiego zaniedba. Nie możecie Bogu służyć i Mammonowi.
2.WUJEK.1923Żaden sługa dwiema panom służyć nie może; bo albo jednego będzie miał w nienawści, a drugiego miłować będzie, albo do jednego przystanie, a drugiego wzgardzi. Nie możecie Bogu i mammonie służyć.
3.RAKOW.NTŻaden sługa nie może dwiema panom służyć; bo abo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować będzie; abo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi; nie możecie Bogu służyć i Mamonowi.
4.GDAŃSKA.1881Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował; albo się jednego trzymać będzie, a drugim pogardzi; nie możecie Bogu służyć i mammonie.
5.GDAŃSKA.2017Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
6.SZCZEPAŃSKIŻaden sługa nie może dwom panom służyć; bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym trzymać będzie, a drugim wzgardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.
7.MARIAWICIŻaden sługa dwom panom służyć nie może. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo jednego się będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie Bogu służyć i mammonie.
8.BIESZK.ŁUK.1931Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Bo, albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego miłować będzie, albo przynajmniej do jednego się przywiąże, a drugiego zlekceważy. Nie możecie Bogu służyć i Mamonie.
9.GRZYM1936żaden sługa nie może dwom panom służyć, bo albo pierwszego znienawidzi a drugiego pokocha, albo też pierwszego cenić będzie, a drugim wzgardzi: nie możecie służyć Bogu i Mamonowi (bogactwom).
10.DĄBR.WUL.1973Żaden sługa nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo do jednego przystanie, a drugim wzgardzi: Nie możecie Bogu służyć i mamonie.
11.DĄBR.GR.1961Żaden sługa nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo do jednego przystanie, a drugim wzgardzi: Nie możecie Bogu służyć i mamonie.
12.TYSIĄCL.WYD5Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!
13.BRYTYJKAŻaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.
14.POZNAŃSKAŻaden sługa nie może służyć dwom panom, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo z jednym będzie trzymał, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie!
15.WARSZ.PRASKAŻaden sługa nie może dwom panom służyć, bo albo będzie miał jednego w nienawiści miłując jednocześnie drugiego, albo do jednego przylgnie, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Żaden sługa nie może dwom panom służyć; bowiem albo jednego znienawidzi, a drugiego będzie miłował; bądź jednego będzie się trzymał, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITŻaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom.
18.TOR.PRZ.Żaden sługa domu nie może służyć dwom panom, gdyż albo jednego znienawidzi, a drugiego będzie miłował; albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi; nie możecie Bogu służyć i mamonie.”